استخراج پکتین از پوست و کلاهک کدو حلوایی به روش مایکروویو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

2 گروه علوم و صنایع غذایی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، کازرون، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: پکتین محلول قندی پیچیده‌ای است و به طور گسترده‌ای به عنوان عامل ژل‌کننده و پایدارکننده، بافت‌دهنده و امولسیون‌کننده در صنایع غذایی استفاده می‌شود. با افزایش تولید و فراوری میوه‌ها و سبزیجات فراورده‌های جانبی زیادی به وجود می‌آید. کلاهک و پوست کدو نیز یکی فراورده‌های جانبی است که دارای مواد با ارزشی مانند پکتین است و می‌تواند از جنبه اقتصادی و زیست محیطی سودمند باشد. استفاده از امواج ماکروویو از جمله روش‌های نوین استخراج موثر ترکیبات خاص است. این روش نسبت به روش های سنّتی مزایای بسیاری دارد که از جمله آن می‌توان به فرایند زمان کوتاه‌تر، حلّال مصرفی کمتر، راندمان تولید بالاتر، تولید محصول با کیفیت‌تر و صرف هزینه کمتر اشاره کرد. هدف: در این تحقیق استخراج پکتین از پوست و کلاهک کدو حلوایی با استفاده از ماکروویو در دو دمای 80 و 90 درجه سانتی‌گراد، با توان 20 وات و زمان‌های 10، 15، 20 و 30 دقیقه، pH 5/1 و 2 و نسبت نمونه به حلال 20 و 30 درصد وزنی/ حجمی انجام شد. روش کار: سپس آزمایشات بعدی بر روی تیمارهای منتخب که بازده بالاتری داشتند، انجام شد. نتایج آزمون‌ها بر اساس طرح کاملا تصادفی در سطح احتمال 5% تجزیه و تحلیل شد. نتایج: بالاترین بازده استخراج (3/24%) ، مقدار اسید گالاکتورونیک (6/46%) مربوط به پکتین استخراج شده از کلاهک ، درجه استری (3/44%)، پایداری و فعالیت امولسیفایر مربوط به پکتین استخراج شده از پوست کدو حلوایی تعیین گردید (05/0 >P). پکتین پوست و کلاهک کدو حلوایی از نوع کم‌متوکسیل می‌باشد. رفتار جریانی محلول‌های پکتین حاصل از پوست و کلاهک کدو حلوایی در تمامی غلظت‌ها نیوتنی بود. نتایج FTIR نشان داد پکتین کلاهک از لحاظ ساختاری شباهت بیشتری به پکتین استاندارد دارد. نتیجه گیری نهایی: بنابراین می‌توان از این گونه ضایعات کشاورزی به عنوان یک منبع نوید بخش در تولید پکتین استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extraction of pectin from skin and cap of pumpkin by microwave

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Yazdanpanah 1
  • manochehr yazdanpanah 2
1 Department of food science and technology of islsmic azad university , kazeroon branch
2 Department of Food Science andTechnology, Islamic Azad University of kazeroun, kazeroun, Iran
چکیده [English]

Introduction: Pectin is a complex sugar soluble and it use widely as a gelling and stabilizing agent, texturizer and emulsifier in the food industry with increasing production and processing of fruits and vegetables, is created many byproducts. Pumpkin skin and cap, often discarded as waste, are a valuable source of pectin. Therefore, its use for pectin production, in addition to producing a valuable product, can be beneficial from the aspect of economically and environmentally and it also reduces problems related to exclusion of waste. The use of acidified hot water with mineral acids is a traditional and widely used method of pectin extraction. The use of mineral acids not only causes corrosion of equipment and apparatus, it also follow environmental damage. Also this method be time- consuming and it reduces the quality of produced pectin. Therefore, it is necessary to replace this method with a better and newer method that minimizes the problems arising from it. The use of microwave waves has been one of the new methods of extraction that recently, it has received the much attention of researchers. This method has many advantages compared to traditional methods such as shorter process time, lower consumed solvent, higher production efficiency, producing higher quality product and spend of lower cost. The use of microwaves is one of the new methods of effective extraction of certain compounds. This method has many advantages over traditional methods, including a shorter process time, less solvent consumption, higher production efficiency, higher quality product production and lower cost. Purpose: In this study, pectin was extracted from the skin and cap of pumpkin by microwave waves and then its yield and physicochemical properties were compared.

Material and methods: In this study, the cap and skin of pumpkin were cut and crushed and was exposed to sunlight for 4 days to dry against air flow. Then was grinded the dried cap and uniformity powder was made from it. The obtained powder in packed containers, keep away from moisture. Extraction of pectin from pumpkin skin and cap using microwave done at 80 and 90 °C, with power of 20 watt and times of 10, 15, 20 and 30 min, pH 1.5 and 2 and ratio of sample to solvent 20 and 30 % w/v. Determination of galacturonic acid content of extracted pectin by colorimetric method, degree of esterification by titration, emulsion properties, rheological properties using rotational viscometer and FTIR spectroscopy to determine the presence of functional groups (such as OH, C- O- H, C- O- C gropes) to confirm the quality of extracted pectin was performed on selected treatments with higher yield. The results were analyzed based on a completely random design by ANOVA and in binary comparisons of t tests. Data analysis was performed at 5% confidence level using software of SPSS 16.
Results and discussion: The treatment obtained at constant power of 20 W, 90 °C for 30 minutes, 30 % w/v, was determined as theselected treatment, its extraction efficiency was 24.21 % in pumpkin skin and 3.24 % in cap. The extraction efficiency of pectin has been increased by increasing the temperature from 80 ℃ to 90. The extraction efficiency increased by increasing the extraction time, So that the highest extraction efficiency occurred in 30 minutes. The extraction efficiency for pH= 1.5 is more than a condition that was used of pH= 2. The extraction efficiency increased by increasing the ratio of solid to liquid from 20% to 30%. The percentage of galacturonic acid in pumpkin skin and cap was 38.04% and 46.6%, respectively. The cap pectin has a higher purity than the pumpkin skin pectin. According to the degree of obtained esterification for the samples, pumpkin pectin is a low ester group. The highest degree of esterification was in the extracted sample from pumpkin skin (44.3). Using higher temperature for extraction reduces the degree of esterification, this is due to the pectin de- esterification at high temperatures. What ever the pH of the extraction solution be lower, the resulting pectin will have a lower degree of esterification. Emulsion stability of pumpkin skin at 4 °C on first day and tenth day was 90.2% and 77.2%, respectively, indicating high emulsion stability, which indicates the high stability of the emulsion. But emulsion stability at 23 °C on the first day of the tenth day is 85.5% and 49.2% respectively, that indicates a decrease in emulsion stability at higher temperatures. The extracted pectin solution from the pumpkin is not different at different concentrations, so that pectin had newtonian behavior (flow index (n) equal 1) at four concentrations of 0.1, 0.5, 1 and 2% w/v and the viscosity remains constant with increasing shear rate. The obtained solution from cap pectin has a higher viscosity than obtained pectin from pumpkin skin. The reason for this viscosity difference can know presence of structures with higher molecular weight in the cap pectin. Because compounds with high molecular weight have more ability to absorb water and create viscosity. The suggested model in this study was the newtonian model because for all samples, R2 had a value above 0.9. That's mean, this model had the ability to predict 90% from changes in rheological traits related to the studied samples. FT- IR results showed that the peaks of extracted pectin from the cap and skin were different together. That can be concluded that the produced pectin from the pumpkin cap has different structure from the extracted pectin from the pumpkin skin. The cap pectin has structurally more similar to the standard pectin.
Conclusion: Therefore, from this kind of agricultural waste can use as a promising source in pectin production for provide the needs of the food industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pectin
  • extraction
  • pumpkin
  • microwave
انصاری م و حجتی م ر، 1397. بهینه­سازی استخراج و میکروانکپسوالسیون آنتوسیانین حاصل از پوست پیاز قرمز و کلم قرمز. نشریه پژوهش­های صنایع غذایی، 28(1)، 73-91.
پورمحمد ی و قره­خانی م، 1399. تاثیر شرایط مختلف استخراج آب زیربحرانی بر ظرفیت آنتی­اکسیدانی و مقدار ترکیبات فنلی عصاره تفاله انار. نشریه پژوهش­های صنایع غذایی، 30(2)، 129-141.
سکونی رواسان م و آسفی ن، 1397. استخراج صمغ از گیاه بامیه ( Okra) و بررسی ویژگی­های فیزیکی- شیمیایی آن. نشریه پژوهش­های صنایع غذایی، 28(4)، 4-31.
Abbasi S and Rahimi S, 2005. Influence of concentration, temperature, pH and rotational speed on the flow behavior of Iranian tragacanth gum (Katira) solution. Journal of Food Science and Technology 2(4): 29-42.
Aina VO, Mustapha MB, Mamman OA, Amina Z, Hauwa UMS and Yagana BA, 2012. Extraction and characterization of pectin from peels of lemon (Citrus limon), grape fruit (Citrus paradise) and sweet orange (Citrus sinensis). British Journal of Pharmacology and Toxicology 3(6): 259-262.
Amin Rastabi J and Nasiripour A, 2016. Comparison of Some Physicochemical and Functional Properties of Farsi Gum and Other Rosaceae Plant Gum Exudates. Journal of Science and Engineering Elites 2(1): 110-118.
Bagherian H, Ashtiani FZ, Fouladitajar A and Mohtashamy M, 2011. Comparisons between conventional, microwave and ultrasound assisted methods for extraction of pectin from grapefruit. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification 50:1237-1243.
Baiano A, 2014. Recovery of biomolecules from food wastes- A review. Molecules 19(9): 14821-14842.
Blumenkrantz N and Asboe-Hansen G, 1973. New method for quantitative determination of uronic acids. Analytical Biochemistry 54(2): 484-489.
Bochek AM, Zabivalova NM and Petropavlovskii GA, 2001. Determination of the esterification degree of polygalacturonic acid. Russian Journal of Applied Chemistry 74(5): 796-799.
Braga MEM, Moreschi SRM and Meireles MAA, 2006. Effects of supercritical fluid extraction on Curcuma longa L. and Zingiber officinale R. starches. Carbohydrate Polymers 63(3): 340-346.
Chan SY and Choo WS, 2013. Effect of extraction conditions on the yield and chemical properties of pectin from cocoa husks. Food Chemistry 141(4): 3752-3758.
Dalev PG and Simeonova LS, 1995. Emulsifying properties of protein–pectin complexes and their use in oil‐containing foodstuffs. Journal of the Science of Food and Agriculture 68(2): 203-206.
Ebrahimzade MA and Azadbakht M, 2006. Pectin extraction and comparison of yield, degree of esterification and galacturonic acid in citrus peel. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 16(54): 52-59.
Emaga T H, Ronkart S N, Robert C, Wathelet B and Paquot M, 2008. Characterization of pectins extracted from banana peels under different conditions using an experimental design. Food Chemistry 108(2): 436-471.
Faravash RS and Ashtiani FZ, 2008. The influence of acid volume, ethanol-to-extract ratio and acid-washing time on the yield of pectic substances extraction from peach pomace. Food Hydrocolloids 22(1): 196-202.
Ghahrae M, Khadiv- Parsi P, Kaffashi B, Momajjed A and Babaee J, 2009. Microemulsion preparation from pumpkin seed oil (cucurbita pepo) as an oral drug carrier. Journal of Medicinal Plants 8(30): 44-53.
Husseini SS, Khodaiyan F and Yarmand MS, 2016. Aqueous extraction of pectin from sour orange peel and its preliminary physicochemical properties. International Journal of Biological Macromolecules 82: 920-926.
Hussein S, khodaeyan jgny F and Brazandeh S, 2017. Extraction and Comparison of the Physicochemical Properties of Pectin Extracted from Pineapple, Samsuri and Galia Melon Peels Assisted by Microwave. Iranian Journal of Food Science and Nutrition 11 (4): 71-80.
Kazemi M, Khodaiyan F, Labbafi M, Hosseini SS and Hojjati M, 2019. Pistachio green hull pectin: Optimization of microwave-assisted extraction and evaluation of its physicochemical, structural and functional properties. Food Chemistry 271: 663-672.
Kontogiorgos V, Margelou I, Georgiadis N and Ritzoulis C, 2012. Rheological characterization of okra pectins. Food Hydrocolloids 29(2): 356-362.
Kratchanova M, Pavlova E, Panchev I and Kratchanov C, 2012. Influence of microwave pretreatment of fresh orange peels on pection extraction. Progress in Biotechnology 14: 941- 946.
Liu L, Cao J, Huang J, Cai Y and Yao J, 2010. Extraction of pectins with different degrees of esterification from mulberry branch bark. Bioresource Technology 101(9): 3268-3273.
Li W, Cui SW and Kakuda Y, 2006. Extraction, fractionation, structural and physical characterization of wheat β-D-glucans. Carbohydrate Polymers 63(3): 408-416.
Lofgren C and Hermansson AM, 2007. Synergistic rheological behaviour of mixed HM/LM pectin gels. Food Hydrocolloids 21(3): 480-486.
Lopes da, Silva JA and Rao MA, 2006. Pectins: Structure, functionality, and uses. Pp. 353-411. In: Stephen AM Philips GO and Williams PA (eds). Food polysaccharides and their applications. 2nd ed. Boca Raton.
Maran JP and Sivakumar V, Thirugnanasambandham K and Sridhar R, 2014. Microwave assisted extraction of pectin from waste Citrullus lanatus fruit rinds. Carbohydrate polymers 101: 786-791.
Ma SS–j, Yu X.-l, Zheng X.-x, Wang Q.-d, Bao and X.-m Guo, 2013. Extraction, characterization and spontaneous emulsifying properties of pectin from sugar beet pulp. Carbohydrate polymers 98(1): 750-753.
Monsoor MA, Kalapathy U and Proctor A, 2001. Determination of polygalacturonic acid content in pectin extracts by diffuse reflectance Fourier transform infrared spectroscopy. Food Chemistry 74(2): 233-238.
Raji Z, Khodaiyan F, Rezaei K, Kiani H and Hosseini SS, 2017. Extraction optimization and physicochemical properties of pectin from melon peel. International Journal of Biological Macromolecules 98: 709-716.
Ralet O. 2011. Pectin Content of lime and lemon peel as extracted by nitric acid. Journal of Food Science 43(1): 72-73.
Santos JDG, Espeleta AF, Branco A and de Assis SA, 2013. Aqueous extraction of pectin from sisal waste. Carbohydrate polymers 92(2): 1997-2001.
Seixas FL, Fukuda DL, Turbiani FRB, Garcia PS, Carmen LO, Jagadevan S and et al, 2014. Extraction of pectin from passion fruit peel (Passiflora edulis f. flavicarpa) by microwave-induced heating. Food Hydrocolloids 38: 186-192.
Wai WW, Alkarkhi AF and Easa AM, 2009. Optimization of pectin extraction from durian rind (Durio zibethinus) using response surface methodology. Journal of Food Science 74(8): 637- 641.
Wai WW, Alkarkhi AFM and Easa AM, 2010. Effect of extraction conditions on yield and degree of esterification of durian rind pectin: An experimental design. Food and Bioproducts Processing 88(2): 209-214.
Xu Y, Zhang L, Bailina YGeZ, Ding TYeX and Liu D, 2014. Effects of ultrasound and/or heating on the extraction of pectin from grapefruit peel. Journal of Food Engineering 126: 72-81.
Yapo B, Robert C, Etienne I, Wathelet B and Paquot M, 2007. Effect of extraction conditions on the yield, purity and surface properties of sugar beet pulp pectin extracts. Food Chemistry 100(4): 1356-1364.
Yin X, You Q and Jiang Z, 2011. Optimization of enzyme assisted extraction of polysaccharides from Tricholoma matsutake by response surface methodology. Carbohydrate Polymers 86(3): 1358-1364.