شناسایی ترکیبات پلی فنلی و فلاونوئیدی میوه سیب ارقام’ زنوز‘ و’ گالا‘ با استفاده از کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Identification of Polyphenolic and Flavonoid Compounds in ‘Zonouz’ and ‘Gala’ Apple Fruits by Means of High-Performance Liquid Chromatography