بررسی باقیمانده آنتی بیوتیک در شیرهای خام و پاستوریزه استان آذربایجان شرقی به روش دلوتست

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Monitoring of Antibiotic Residue in Raw and Pasteurised Milk in East Azerbaijan of Iran by Delvotest Method