تاثیر افزودن نشاسته گندم اصلاح شده با فرایند حرارتی-رطوبتی بر ویژگی‌های خمیر و نان حجیم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effects of heat-moisture treated wheat starch addition on properties of dough and loaf bread