استفاده از لاکتوباسیلوس پلانتاروم (1058 ATCC) و روتری (1655 ATCC) به عنوان آغازگر در تهیه خمیرترش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Application of L. plantarum (ATCC 1058) and L. reuteri (ATCC 1655) as starter cultures in sourdough preparation