تاثیر افزودن پودر دانه بزرک بر برخی ویژگی‌های فیزیکی- شیمیایی و حسی سس مایونز کم-چرب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of flaxseed powder incorporating on some physicochemical and sensory properties of fat reduced mayonnaise