مقایسه رفتار صمغ دانه خرنوب محلی ایران با صمغ دانه خرنوب تجاری و کتیرا در فرمولاسیون سس کچاپ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Using Iranian locust bean gum to produce ketchup sauce in comparison with commercial locust bean gum and tragacanth gum