اثر خمیرترش و اسیدی‌کردن شیمیایی خمیر بر الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های پلیمری گلوتن گندم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of sourdough and chemical acidification on electrophoretic pattern of polymeric proteins of wheat gluten