اثر پوشش خوراکی کیتوزان بر کاهش جذب روغن در بادمجان سرخ شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع غذایی واحد ممقان، دانشگاه آزاد اسلامی، ممقان، ایران

2 گروه بهداشت مواد غذایی، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

مواد غذایی سرخ شده مقدار زیادی روغن جذب می­کنند. از نقطه ­نظر تغذیه­ای مصرف بالای لیپیدها عامل اصلی اضافه وزن و بیماری­­های قلبی در افراد شناخته شده ­است. لذا تعیین اثر پوشش خوراکی کیتوزان بر کاهش جذب روغن در بادمجان سرخ ­شده هدف این پژوهش است. برای این منظور نمونه­های بادمجان در گروه­های صفر (نمونه کنترل)، 5/0%، 1%، 5/1% با مخلوط کیتوزان و پلاستی سایزر سوربیتول و توئین 80 قبل از سرخ ­کردن پوشش­دهی شده و در زمان­های صفر، 3، 6 و 9 روز بعد از سرخ ­کردن از نظر رطوبت، پراکسید، اسیدیته، میزان جذب روغن و خواص حسی در سه تکرار مورد ارزیابی قرار داده شدند. نتایج نشان داد که پوشش­دهی، کاهش جذب روغن را حدود 9/6 درصد برای مقدار 5/0% پوشش، 2/13 درصد برای 1% پوشش و حدود 7/32 درصد برای 5/1 % پوشش ، به همراه داشته است. همچنین نمونه­های پوشش داده­ شده­ با کیتوزان از نظر مقبولیت کلی تفاوتی با نمونه کنترل نشان ندادند. از لحاظ اسیدیته نمونه­ها در دامنه استاندارد بودند ولی پوشش­دهی بعد از نه روز افزایش اسیدیته حدود 16 درصد برای مقدار 5/0 % پوشش و حدود 30 درصد برای 1% پوشش و حدود 46 درصد برای 5/1 % پوشش را نسبت به نمونه کنترل نشان داد. علاوه­ بر این، پوشش­دهی بعد از نه روز باعث کاهش قابل ­توجه پراکسید در حدود 26 درصد برای مقدار 5/0% پوشش و 56 درصد برای 1% پوشش و حدود 30 درصد برای 5/1 درصد پوشش گردید. درنهایت با در نظر گرفتن فاکتورهای شیمیایی و حسی، کیتوزان 1 درصد بعنوان بهترین گزینه برای پوشش خوراکی بادمجان پیشنهاد داده ­ شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of chitosan edible coatings on reduce oil uptake in fried eggplant

نویسندگان [English]

  • L Nasirvand 1
  • A Javadi 2
اصلانی ژ، آزادمرد دمیرچی ص، تربتی م ع و رمضانی ی، 1394. تولید بامیه با پوشش کتیرا و بررسی برخی از ویژگی­های  کیفی آن در طی نگهداری، نشریه پژوهش­های صنایع غذایی، جلد 25، 1، 109-101.
باقری ر، گلستان ل، مقصودلو ی و شهیدی یاساقی س ا، 1393. کاهش جذب روغن در سیب زمینی سرخ شده با استفاده از پوشش های خوراکی، مجله نوآوری در علوم و فناوری غذایی، سال ششم،1، 81-73.  
جوکار م، نیکپور ه، امین لاری م، رمضانی ر و مظلومی م ت، 1385. تولید آزمایشگاهی چیپس سیب زمینی کم چربی با استفاده از پوشش هیدروکلوئیدی، فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، سال اول، 3، 17-9.
دارائی گرمه خانی ا، میرزایی ح، مقصودلو ی و کاشانی نژاد م، 1388. تأثیر مواد هیدروکلوئیدی بر جذب روغن وخواص کیفی خلال نیمه­ سرخ شده­ی سیب زمینی، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، جلد 16، 3،  135-123.
سرمدی زاده د، بدیعی ف، احسانی م، مفتون آزاد ن و گودرزی ف، 1390. مطالعه اثر پوشش بر پایه ایزوله پروتئین سویا بر خواص خلال سیب زمینی سرخ شده با استفاده از روش پاسخ سطح، مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، سال ششم، 2،  86-75.
سادات ذوالفقاری ز، محبی م و حداد خداپرست م ح، 1390. تاثیر نوع پوشش هیدروکلوئیدی و افزودن آرد سویا بر ویژگی­های شیمیایی و فیزیکی پیراشکی، فصلنامه پژوهش­های صنایع غذایی، جلد 21،  139-127.
عین اله زاده ا، جوکار م و غیبی ف، 1392. بررسی تاثیر پوشش خوراکی کیتوزان بر مشخصات موز سرخ شده. دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی،10-9 اردیبهشت ماه 1392. http://forum.bpj.ir/ghochan-fic2
فرج­زاده ز، رحیمی ا، حجت­الاسلامی م و مولوی ه، 1391. تولید همبرگر سرخ­ شده کم چرب با استفاده از پوشش­های هیدروکلوئیدی. مجله بهداشت مواد غذایی، دوره2، 4 ، پیاپی8 ، 80-61.  
قنبرزاده ب، الماسی ه و زاهدی ی، 1388. بیوپلیمرهای زیست تخریب پذیر و خوراکی در بسته­ بندی مواد غذایی و دارویی، تهران : انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر ( پلی تکنیک تهران ). 
Albert S and Mittal GS, 2002. Comparative evaluation of edible coatings to reduce fat uptake in a deep-fried cereal product. Journal of Food Research International 35: 445-458.
Aminlari M, Ramezani R and Khalili MH, 2005. Production of protein-coated low-fat potato chips. Journal of Food Science and Technology International 11: 177-181.
Bouchon P and Aguilera JM, 2001. Microstructural analysis of frying of potatoes. Journal of Food Science and Technology 36: 395-403.
Bouchon P, Aguilera JM and Pyle DL, 2003. Structure Oil-absorption relationships during deep-fat frying. Journal of Food Science 68: 2711-2716.
Chien PJ, Sheu F and Lin HR, 2007.Coating citrus (Murcott tangor) fruit with low molecular weight chitosan increases postharvest quality and shelf life. Journal of Food Chemistry 100: 1160-1164.
Clark JP, 2003. Happy birthday, potato chip! and other snack developments. Journal of Food Technology 57: 89-92.
Freitas DDGC, Berbari SAG, Prati P, Fakhouri FM, Queiroz FPC and Vicente E, 2009. Reducing of fat uptake in cassava product during deep-fat frying. Journal of Food Engineering 94: 390-394.
Garcia MA, Ferrero CA, Bertola NA, Martino M and Zaritzky N, 2002. Edible coating from cellulose derivatives to reduce oil uptake in fried products. Innovative Food Science and Emerging Technology 3: 391-7.
Khalil AH, 1999. Quality of French Fried Potatoes as Influenced by Coating with Hydrocolloids. Journal of Food Chemistry 66: 201-208.
Mallikarjunan P, Chinnan MS, Balasubramaniam VM and Phillips RD, 1997. Edible Coatings for Deep-fat Frying of Starchy Products, Wiss. Technology 30: 709-714.
Mehta U and Swinburn B, 2001. A review of factors affecting fat absorption in hot chips. Critical Reviews in food Science and Nutrition 41: 133-154.
Mellema M, 2003. Mechanism and reduction of fat uptake in deep-fat fried foods. Trends in Food Science & Technology 14(9): 364-373.
Moreira RG, Castell-Perez ME and Barrufet MA, 1999. Deep-Fat Frying fundamentals and applications. Aspen Publishers. Inc. Gaithersburg. Maryland 75-104.
Pinthus EJ, Weinberg P and Saguy IS, 1995. Deep-fat fried potato product oil uptake as affected by crust physical properties. Journal of Food Science 60: 250-262.
Pinthus EJ, Weinberg P and Saguy IS, 1995. Oil uptake in deep fat frying as affected by porosity. Journal of Food Science 60: 767-769.
Ravi Kumar MV, 2001. A review of chitin and chitosan applications. Reactive & Functional Polymers 46:1-27.
Singthong J and Thongkaew Ch, 2009. Using hydrocolloids to decrease oil absorption in banana chips. LWT –Journal of Food Science and Technology 42:1199–1203.
Stier RF and Blumenthal MM, 1990. Heat transfer in frying. Baking and Snack Systems. Journal of Food Engineering 12: 15-19.
Williams R and Mittal OS, 1999. Low fat fried foods with Edible coating. Modeling and simulation. Journal of Food Science 24:183-187.
Ziaiifar AM, Achir N, Courtois F, Trezzani I and Trystram G, 2008. Review of mechanisms, conditions, and factors involved in the oil uptake phenomenon during the deep-fat frying process. Int. J. Food Science & Technology 43: 1410-1423.