اثر آنتی¬اکسیدانی اسانس آویشن شیرازی و پونه کوهی روی گوشت مرغ نگهداری شده در دمای C° 4

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Antioxidant effects of Zataria multiflora and Mentha longifolia essential oils on chicken meat stored at 4 °C