نویسنده = آی ناز خدانظری
تعداد مقالات: 4
3. تاثیر بسته‌بندی تحت خلاء بر خواص کیفی ماهی پنجزاری راه راه fasciata Aurigequula نگهداری شده در یخچال

دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 127-138

لیدا نوبخت؛ آی ناز خدانظری؛ سید مهدی حسینی؛ سهیلا مطرودی