نویسنده = محبت محبی
تهیه و مطالعه ویژگی‌های وابسته به آب و نفوذپذیری ورقه‌های خوراکی بر پایه پوره کدومسمایی با استفاده از روش سطح پاسخ

دوره 27، شماره 2، تیر 1396، صفحه 25-39

اصغر ترابی؛ محبت محبی؛ فریده طباطبائی یزدی؛ فخری شهیدی؛ یونس زاهدی


بررسی کارایی تیمارهای گاز ازن، پوشش کیتوزان و دما در طول نگهداری خرمای مضافتی و بهینه‌یابی شرایط نگهداری به روش سطح پاسخ

دوره 26، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 49-60

حمید سرحدی؛ محمد حسین حداد خداپرست؛ ناصر صداقت؛ محبت محبی؛ الناز میلانی


تاثیر پروتئین‏های آلبومین، سدیم کازئینات، کنسانتره آب پنیر و ژلاتین بر ریز ساختار موس شکلاتی

دوره 26، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 87-97

سعید میرعرب رضی؛ محبت محبی؛ محمد محمد حسین حداد خداپرست؛ آرش کوچکی