کلیدواژه‌ها = سلیاک
اثر استفاده از آرد لوپین و نشاسته ذرت بر ویژگی های رئولوژیکی خمیر، بافت و ویژگی های ارگانولپتیکی کیک فاقد گلوتن

دوره 30، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 69-86

محبوبه پیروانی؛ مانیا صالحی فر؛ نادر کریمیان خسروشاهی


ارزیابی خواص کیفی کیک لایه ای بدون گلوتن تهیه شده از آرد برنج و نخودچی

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 99-110

پونه فرد؛ جعفر محمد زاده میلانی؛ محمد رضا کسایی