کلیدواژه‌ها = ریزپوشانی
اثر میکروانکپسولاسیون بر زنده مانی باکتری پروبیوتیک بومی لاکتوباسیلوس پلانتاروم در شرایط شبیه سازی شده معده و روده

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 183-191

معظمه کاظمی گورجی؛ حبیب اله عباسی؛ لیلا روزبه نصیرایی؛ الناز میلانی