تاثیر حرارت دهی و اسیدی کردن بر مقدار ¬فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره¬ی هسته¬ی خرما

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of heating and acidification on total phenolic content and antioxidant activity of date palm pit extract