اثرات آرد بلوط بر ویژگی¬های خمیر و نان بربری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effects of acorn flour on the properties of dough and Barbari bread