اثرات انجماد مطلق و انجماد به همراه رفع انجماد بر خصوصیات کمی و کیفی همبرگر منجمد ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The quantitative and qualitative effects of absolute freezing and defrosting following freezing on Iranian frozen hamburger