تأثیر نوع و مقدار پایدارکننده¬ها بر پایداری و خواص رئولوژیکی و حسی شیر کاکائو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effect of type and amounts of three different stabilizers on stability, rheological and sensory properties of chocolate milks