غنی سازی آرد گندم با پودر دانه خرفه: بررسی ویژگی¬های آرد و خواص رئولوژیکی خمیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Fortification of wheat flour with purslane seed powder: Studying flour characteristics and dough rheological properties