نانوکامپوزیت های امولسیونی بر پایه کربوکسی متیل سلولز –اسید اولئیک حاوی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم: بررسی ریز ساختار و ویژگیهای فیزیکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Carboxymethylcelloluse- oleic acid based emulsified nanocomposites containing TiO2nano-particle: study of microstructure and physical properties