کلیدواژه‌ها = روش سطح پاسخ
بهینه سازی شرایط استخراج آلژینات سدیم از جلبک قهوه ای ایرانی به روش سطح پاسخ

دوره 29، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 13-28

رویا ابکا خواجوئی؛ جواد کرامت؛ ناصر همدمی


استفاده از روش سطح پاسخ جهت بهینه‌سازی خشک‌کردن فندق در بسترسیال مادون‌قرمز

دوره 26، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 639-657

مریم احمدی قویدلان؛ رضا امیری چایجان