کلیدواژه‌ها = خشک کردن
بررسی تکنیک متناوب مایکروویو- هوای گرم بر خواص کیفی و تغذیه‌ای برگه‌های کیوی خشک شده

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 111-126

مریم خاکباز حشمتی؛ اشکان سیفی مقدم