نویسنده = ناصر صداقت
بررسی اثر شرایط استخراج بر پارامترهای رنگی پودر کورکومین حاصل از ریزوم گیاه زردچوبه (Curcuma longa) با استفاده از روش سطح پاسخ

دوره 28، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 197-206

شادی بلوریان؛ صفیه خلیلیان؛ ناصر صداقت؛ فرشته حسینی؛ مجید افشاری


بررسی اثر اتمسفر بسته‌بندی و پوشش خوراکی بر پارامترهای رنگ و بافت (حسی و دستگاهی) کشمش

دوره 26، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 289-300

نجمه یوسف‌تبار؛ ناصر صداقت؛ سارا خشنودی‌نیا


بررسی کارایی تیمارهای گاز ازن، پوشش کیتوزان و دما در طول نگهداری خرمای مضافتی و بهینه‌یابی شرایط نگهداری به روش سطح پاسخ

دوره 26، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 49-60

حمید سرحدی؛ محمد حسین حداد خداپرست؛ ناصر صداقت؛ محبت محبی؛ الناز میلانی