نویسنده = رضوان پوراحمد
اثر آنزیم ترا‌نس گلوتامیناز و صمغ لوبیای لوکا‌ست بر ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی و حسی بستنی سنتی زعفرانی

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 13-26

بهزاد اردلان؛ رضوان پوراحمد؛ حمید رضا مهدوی عادلی


تولید خامه قنادی حاوی شیرین کننده‌های کم کا‌لری ا‌ستویا و ا‌‌یزوما‌لت

دوره 26، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 749-761

محمد حسین آهوئی؛ رضوان پوراحمد؛ علی ا کبریان موغاری