نویسنده = جلال دهقان‌نیا
کاربرد روش‌های هیبریدی (هوای داغ- مایکروویو- مادون قرمز) جهت خشک کردن سیب‌زمینی و مطالعه ویژگی‌های کیفی محصول خشک‌شده

دوره 30، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 143-161

هادی دهقانی خیاوی؛ مریم خاکباز حشمتی؛ جلال دهقان‌نیا؛ حامد باغبان


تأثیر فرآوری سیب‌زمینی با پیش‌تیمارهای امواج فراصوت و مایکروویو روی جذب روغن طی سرخ‌کردن

دوره 28، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 161-182

جلال دهقان‌نیا؛ حامد باقری درویش‌محمد؛ بابک قنبرزاده


مدل‌سازی تجربی جذب روغن و بررسی تأثیر امواج فراصوت و پوشش خوراکی طی سرخ‌کردن قطعات سیب‌زمینی

دوره 26، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 221-245

طاووس رونقی؛ جلال دهقان‌نیا؛ بابک قنبرزاده