کلیدواژه‌ها = انبارمانی
اثر شستشو با فراصوت قدرتی بر انبارمانی قارچ خوراکی

دوره 32، شماره 2، تیر 1401، صفحه 139-152

10.22034/fr.2021.41265.1761

محمد ابونجمی؛ مریم گنجدوست؛ حسین میرسعیدقاضی؛ کیوان آصف پور وکیلیان


اثر زمان برداشت بر برخی از ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی میوه زغال‌اخته طی انبارمانی

دوره 30، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 81-97

نیر اسماعیلی؛ رحیم نقش‌بند‌ حسنی؛ فریبرز زارع نهندی


ارزیابی اثر زمان برداشت و مدت نگهداری میوه در سردخانه بر روی برخی خصوصیات کیفی میوه زغال اخته

دوره 29، شماره 3، آبان 1398، صفحه 69-84

نیر اسماعیلی؛ رحیم نقش‌بند‌ حسنی؛ فریبرز زارع نهندی


استفاده از پردازش تصاویر برای بررسی اثر چهار نوع پوشش بر تغییرات رنگ آب انار در طی انبارمانی

دوره 26، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 309-319

منیژه خانیان نجف آبادی؛ داود قنبریان؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی