کلیدواژه‌ها = اینولین
امکان استفاده از اندواینولیناز با پایداری حرارتی بالا جهت تولید شربت پرفروکتوز از اینولین

دوره 28، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 15-25

مهسان کریمی؛ مهران حبیبی رضایی؛ روح اله صادقی