تعداد مقالات: 590
527. تولید اسید لاکتیک توسط لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس LA5 و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 در تخمیر ناپیوسته آب پنیر و پرمیات شیر

دوره 30، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 33-49

صابر امیری؛ رضا رضائی مکرم؛ محمود صوتی خیابانی؛ محمود رضازاد باری؛ محمد علیزاده


528. اثر گرادیان ولتاژ و نوع الکترود بر خواص کیفی آب هویج در حرارت‌دهی اهمیک

دوره 31، شماره 1، بهار 1400، صفحه 33-54

10.22034/fr.2021.31904.1643

اردشیر کرمیان؛ عیسی حزباوی؛ فیض اله شهبازی


536. استفاده از دستگاه اهمیک در پوست‌گیری گوجه‌فرنگی و بررسی تأثیر آن بر ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی محصول

دوره 30، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 57-68

هدی قدیری؛ امان محمد ضیائی‌فر؛ محمد قربانی؛ سارا آقاجان‌زاده سورکی


537. مطالعه و مدل‌سازی حساسیت به کوفتگی میوه زردآلو تحت تأثیر ویژگی‌های ضربه و خصوصیات میوه

دوره 31، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 63-83

10.22034/fr.2021.39910.1740

مهدی خدائی؛ سید صادق سیدلو هریس؛ مرتضی صادقی؛ سعید ظریف نشاط


541. اثر استفاده از آرد لوپین و نشاسته ذرت بر ویژگی های رئولوژیکی خمیر، بافت و ویژگی های ارگانولپتیکی کیک فاقد گلوتن

دوره 30، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 69-86

محبوبه پیروانی؛ مانیا صالحی فر؛ نادر کریمیان خسروشاهی


542. اثر دما و هیدروکلوئیدهای زانتان و گوار بر ویژگی‌های رئولوژیکی سس سالسا

دوره 30، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 77-87

اکرم شریفی؛ نسیم پور ابراهیم؛ مریم ملکی؛ نسیم دیواندری


544. تأثیر پلاسمای تخلیه سد دی‌الکتریک بر خصوصیات ساختاری و فیزیکی صمغ عربی

دوره 30، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 85-107

10.22034/fr.2021.34541.1683

سپیده امیرآبادی؛ جعفر محمدزاده میلانی؛ فرشاد صحبت زاده


545. تولید سوسیس مرغ فراسودمند با استفاده از آرد کینوا و بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و بافتی آن

دوره 31، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 85-107

10.22034/fr.2021.40141.1742

منیره پور صالحی؛ فریبا زینالی؛ محمد علیزاده خالدآباد؛ هادی الماسی


547. اثر آرد سویای فعال بر ویژگی‌های فیزیکو‌شیمیایی، بافتی و حسی نان قالبی

دوره 30، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 89-105

آزاده شاهسون تبریزی؛ اسماعیل عطای صالحی؛ زهرا شیخ الاسلامی


550. اثر استخراجی التراسوند پروب بر خصوصیات آنتی‌اکسیدانی فنول آزاد و باند شده عصاره زوفا

دوره 30، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 101-129

حدیث عظیمی‌نژاد؛ رضا اسماعیل‌زاده‌کناری؛ زینب رفتنی‌امیری