نویسنده = لیلا ناطقی
تاثیر روش خیساندن بر مقدار ترکیبات زیست فعال و خواص ضدمیکروبی گلنار فارسی

دوره 33، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-15

10.22034/fr.2023.47254.1799

لیلا ناطقی؛ پیمان رجایی؛ علیرضا ملکی کهکی


بررسی نوع ماهی، غلظت نمک و زمان تخمیر بر خصوصیات حسی سس ماهی ایرانی (مهیاوه)

دوره 32، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 13-30

10.22034/fr.2021.40973.1753

لیلا ناطقی؛ فاطمه کاویان؛ محمد رضا اسحاقی؛ سارا موحد


بررسی امکان غنی سازی پاستیل با کلسیم و ویتامین D3

دوره 31، شماره 4، دی 1400، صفحه 79-95

10.22034/fr.2021.38561.1718

شیلا برنجی؛ شیما رهبری نژاد؛ لیلا ناطقی


بررسی امکان غنی‎سازی دسر لبنی پروبیوتیک با ویتامین A و D3

دوره 31، شماره 3، مهر 1400، صفحه 1-21

10.22034/fr.2021.37051.1706

لیلا ناطقی؛ هدی گرگان؛ شیلا برنجی


پایدارسازی آنتوسیانین‌های عصاره چای ترش با استفاده از پلی فنل‌ها

دوره 30، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 137-149

10.22034/fr.2021.39570.1736

محبوبه اکثیری؛ سید احمد شهیدی؛ لیلا ناطقی


امکان سنجی تولید بستنی فراسودمند بر پایه فیبر قهوه سبز و دانه‌های کفیر

دوره 28، شماره 2، تیر 1397، صفحه 161-177

نیلوفر تقوی؛ لیلا ناطقی؛ شیلا برنجی