کلیدواژه‌ها = کیتوزان
اثر خواص ضد میکروبی عصاره کینوا و جنسینگ نانوریزپوشانی شده بر ماندگاری خامه

دوره 33، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 113-129

10.22034/fr.2023.56534.1874

حدیث عظیمی نژاد؛ رضا اسماعیل زاده کناری؛ زینب رفتنی امیری


اثر پوشش‌دهی با کیتوزان و عصاره برگ گردو در ماندگاری پسته

دوره 30، شماره 3، آبان 1399، صفحه 221-232

فاطمه جعفری؛ افشین جوادی


اثر پوشش خوراکی کیتوزان بر کاهش جذب روغن در بادمجان سرخ شده

دوره 28، شماره 2، تیر 1397، صفحه 59-68

لیلا نصیروند؛ افشین جوادی


بررسی کارایی تیمارهای گاز ازن، پوشش کیتوزان و دما در طول نگهداری خرمای مضافتی و بهینه‌یابی شرایط نگهداری به روش سطح پاسخ

دوره 26، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 49-60

حمید سرحدی؛ محمد حسین حداد خداپرست؛ ناصر صداقت؛ محبت محبی؛ الناز میلانی