کلیدواژه‌ها = فعالیت آنتی‌اکسیدانی
تولید سوسیس مرغ فراسودمند با استفاده از آرد کینوا و بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و بافتی آن

دوره 31، شماره 3، مهر 1400، صفحه 85-107

10.22034/fr.2021.40141.1742

منیره پور صالحی؛ فریبا زینالی؛ محمد علیزاده خالدآباد؛ هادی الماسی


تأثیر عصاره متانولی آویشن وزنجبیل برپایداری اکسیداتیو روغن آفتابگردان

دوره 30، شماره 3، آبان 1399، صفحه 107-121

اکرم پزشکی؛ مریم خاکباز حشمتی؛ زهرا ابوطالبی


اثر امواج مایکروویو روی باقیمانده آفت‌کش و ویژگی‌های فیزیکوشیمایی و میکروبی میوه خشک شده زردآلو طی زمان نگهداری

دوره 30، شماره 3، آبان 1399، صفحه 151-167

سمیه سلیمانی مهر؛ زینب رفتنی امیری؛ رضا اسماعیل زاده کناری؛ احسان صادقی


اثر استخراجی التراسوند پروب بر خصوصیات آنتی‌اکسیدانی فنول آزاد و باند شده عصاره زوفا

دوره 30، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 101-129

حدیث عظیمی‌نژاد؛ رضا اسماعیل‌زاده‌کناری؛ زینب رفتنی‌امیری


بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی اسانس پونه کوهی بر پایداری اکسایشی روغن سرخ کردنی

دوره 29، شماره 3، آبان 1398، صفحه 1-11

اسماعیل عطای صالحی؛ نگار سلیمانپور تمام


اثر اسانس برگ کرفس کوهی بر پایداری اکسایشی روغن سویا

دوره 26، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 681-694

محدثه قزل سفلو؛ سیده زهرا سیدالنگی