کلیدواژه‌ها = بافت
اثر آرد سویای فعال بر ویژگی‌های فیزیکو‌شیمیایی، بافتی و حسی نان قالبی

دوره 30، شماره 3، آبان 1399، صفحه 89-105

آزاده شاهسون تبریزی؛ اسماعیل عطای صالحی؛ زهرا شیخ الاسلامی


تأثیر جایگزینی شکر با اریتریتول بر ویژگی‌های فیزیکی شیمیایی، بافتی و حسی بیسکویت

دوره 29، شماره 3، آبان 1398، صفحه 53-67

سمیرا خبیر؛ حجت کاراژیان؛ معصومه مهربان سنگ آتش


بررسی اثر اتمسفر بسته‌بندی و پوشش خوراکی بر پارامترهای رنگ و بافت (حسی و دستگاهی) کشمش

دوره 26، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 289-300

نجمه یوسف‌تبار؛ ناصر صداقت؛ سارا خشنودی‌نیا