نویسنده = فخرالدین صالحی
بهبود سرعت انتقال جرم با پیش‌تیمار فراصوت در خشک‌کردن همرفتی آلبالو

دوره 34، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 55-65

10.22034/fr.2023.57588.1888

فخرالدین صالحی؛ معین اینانلودوقوز


اثر پوشش‌دهی با صمغ گزانتان بر تغییر شاخص‌های رنگ و سطح برش بادمجان سرخ شده

دوره 32، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 79-91

10.22034/fr.2021.43708.1782

محمدامین اسدنهال؛ فخرالدین صالحی؛ مجید رسولی