دوره و شماره: دوره 30، شماره 3، آبان 1399 
اثر دما و هیدروکلوئیدهای زانتان و گوار بر ویژگی‌های رئولوژیکی سس سالسا

صفحه 77-87

اکرم شریفی؛ نسیم پور ابراهیم؛ مریم ملکی؛ نسیم دیواندری


اثر آرد سویای فعال بر ویژگی‌های فیزیکو‌شیمیایی، بافتی و حسی نان قالبی

صفحه 89-105

آزاده شاهسون تبریزی؛ اسماعیل عطای صالحی؛ زهرا شیخ الاسلامی


تأثیر پوشش ژل آلوئه‌ورا بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی دورقم زردآلو در زمان انبارمانی

صفحه 203-219

جواد پارسا؛ محمد اسماعیل امیری؛ جعفر حاجی لو؛ فرهنگ رضوی؛ حمید رهنمون