تعداد مقالات: 567
126. ارزیابی ویژگی‌های کاربردی پوشش‌های برپایه آرد تولید شده از دو نان مسطح ایرانی و یک نان حجیم

دوره 27، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 37-48

مریم ابراهیمی؛ علیرضا بصیری؛ مجید جوانمرد؛ روزبه عباس زاده


132. بررسی ویژگی‌های میکروبی و فیزیکی‌شیمیایی ماست حاوی شیر یولاف

دوره 28، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 41-50

سمیرا فرقانی؛ سیدهادی پیغمبردوست؛ جواد حصاری؛ رضا رضایی مکرم


135. اثر روش‌های مختلف پخت بر ترکیبات فنلی و ویژگی‌های آنتیاکسیدانی ساقه گیاه کنگر

دوره 30، شماره 1، بهار 1399، صفحه 43-59

مریم فتاحی؛ لیلا نجفیان؛ مهدی چرمچیان لنگرودی


138. درون پوشانی ریز مغذی روی به روش خشک کردن پاششی و استفاده از آن در غنی سازی آب سیب

دوره 29، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 47-63

آیمن سرداری‌فر؛ هادی الماسی؛ لیلا روفه گری نژاد