دوره و شماره: دوره 27، شماره 2، تیر 1396 
بررسی عملکرد یک خشک‌کن خورشیدی اتوماتیک برای محصولات انگور، انجیر و آلو

صفحه 91-102

حمیدرضا فرامرزی؛ سیدرضا موسوی سیدی؛ سید جعفر هاشمی؛ داوود کلانتری