تعداد مقالات: 521
402. بررسی اثر اتمسفر بسته‌بندی و پوشش خوراکی بر پارامترهای رنگ و بافت (حسی و دستگاهی) کشمش

دوره 26، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 289-300

نجمه یوسف‌تبار؛ ناصر صداقت؛ سارا خشنودی‌نیا


418. بررسی اثرات استفاده از صمغ‌های دانه شاهی و پکتین بر ویژگی‌های رئولوژیکی خمیر و بافت ماکارونی فاقد گلوتن

دوره 28، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 137-148

امیرحسین صراف؛ مانیا صالحی‌فر؛ لیدا شاهسونی مجرد


421. تأثیر صمغ ریحان و کتیرا در بهبود کیفیت و ماندگاری دونات روغنی

دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 139-151

ملیحه قربانی؛ زهرا شیخ الاسلامی؛ اکرم آریانفر


424. اثر گاز ازن بربرخی ویژگی‌های شیمیایی و میکروبی ادویه‌ها دارچین، میخک و زنجبیل

دوره 27، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 145-157

هدایت قنبری اصل؛ نارملا آصفی؛ شهرام حنیفیان


425. ارزیابی اثر ماریناد اسید استیک و کلرید سدیم بر برخی ویژگی‌های کیفی گوشت شتر یک کوهانه ایرانی

دوره 28، شماره 1، بهار 1397، صفحه 145-160

مهسان ایرجی‌فر؛ محمد جواد وریدی؛ مهدی وریدی؛ یونس زاهدی