تعداد مقالات: 567
156. بررسی ویژگی‌های رئولوژیکی مخلوط صمغ دانه ریحان با صمغ‌های گوار و ثعلب

دوره 26، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 615-625

سعید میرعرب رضی؛ علی معتمدزادگان


162. تشخیص مولکولی گوشت الاغ در گوشت‌های چرخ‌کرده گاوی در شهر تبریز

دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 47-56

پرویز حسن زاده؛ اسماء دلدار؛ معصومه فیروز امندی


163. بررسی کارایی تیمارهای گاز ازن، پوشش کیتوزان و دما در طول نگهداری خرمای مضافتی و بهینه‌یابی شرایط نگهداری به روش سطح پاسخ

دوره 26، شماره 1، بهار 1395، صفحه 49-60

حمید سرحدی؛ محمد حسین حداد خداپرست؛ ناصر صداقت؛ محبت محبی؛ الناز میلانی


165. بررسی امکان استفاده از ضایعات برنج و گندم برای تولید بیوسورفکتانت توسط لاکتوباسیلوس پلانتاروم

دوره 28، شماره 1، بهار 1397، صفحه 49-58

نفیسه بخشی؛ صبیحه سلیمانیان زاد؛ محمود شیخ زین الدین


168. بررسی خصوصیات فیزیکی و آنتی اکسیدانی فیلم فعال سلولز باکتریایی حاوی عصاره گیاه تشنه‌داری (Scrophularia striata)

دوره 27، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 51-62

شکوفه سوخته زاری؛ هادی الماسی؛ سجاد پیرسا؛ محسن زندی؛ میرخلیل پیروزی فرد


169. اثر افزودن عصاره چای سبز بر برخی ویژگی‌های کیفی و رئولوژیکی شیرینی پنجره‌ای

دوره 28، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 51-59

سمیه امیرعباسی؛ اکرم شریفی؛ سید علی مرتضوی


170. تأثیر جایگزینی شکر با اریتریتول بر ویژگی‌های فیزیکی شیمیایی، بافتی و حسی بیسکویت

دوره 29، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 53-67

سمیرا خبیر؛ حجت کاراژیان؛ معصومه مهربان سنگ آتش


173. تأثیر امواج فراصوت بر میزان استخراج آسکوربیک اسید از دانه رازیانه و توانایی عصاره آن در بهبود ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی

دوره 27، شماره 1، بهار 1396، صفحه 59-71

مرضیه قربانی؛ محمد ابونجمی؛ مجید قربانی جاوید؛ اکبر عرب حسینی