تعداد مقالات: 567
78. بررسی تشکیل دای‌ان‌های مزدوج و مواد واکنش‌دهنده با اسید تیوباربیتوریک به‌عنوان معیاری از پیش‌بینی پایداری اکسایشی بادام

دوره 26، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 589-600

مرضیه رئیسی؛ محمد قربانی؛ علی‌رضا صادقی ماهونک؛ مهدی کاشانی نژاد


84. رابطه ویژگی‎های رئولوژیکی آرد تعدادی از ارقام تجاری گندم‌های ایرانی با ویژگی‌های مکانیکی بیسکوئیت

دوره 27، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 23-35

فرشته جعفرزاده؛ محمد حسین عزیزی؛ نسیم خورشیدیان؛ مجتبی یوسفی


85. ارزیابی خواص آنتی‌میکروبی و آنتی‌اکسیدانی عصاره پوست سبز گردوی منطقه هزار‌ جریب در روغن سویای تصفیه شده

دوره 27، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 23-35

محمد دولت آبادی؛ زینب رفتنی امیری؛ رضا اسماعیل زاده کناری


88. تهیه و مطالعه ویژگی‌های وابسته به آب و نفوذپذیری ورقه‌های خوراکی بر پایه پوره کدومسمایی با استفاده از روش سطح پاسخ

دوره 27، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 25-39

اصغر ترابی؛ محبت محبی؛ فریده طباطبائی یزدی؛ فخری شهیدی؛ یونس زاهدی


89. حذف مقاله

دوره 27، شماره 1، بهار 1396، صفحه 27-35

مریم گوهرگانی؛ علی محمدی


92. تاثیر افزودن سیترات برروی ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی دوغ حاوی آغازگرهای سیترات مثبت

دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 27-35

مریم حسینی؛ جواد حصاری؛ سمیرا احمدزاده؛ حسین جدیری


93. تولید نوشیدنی تخمیری بدون گلوتن بر پایه کینوا توسط باکتری‌های پروبیوتیک

دوره 29، شماره 1، بهار 1398، صفحه 27-42

ساناز ابراهیمی جم؛ سهیلا زرین‌قلمی؛ علی گنجلو


94. سنتز نانوکامپوزیت زئولیت- آهن اکسید به روش کوالانسی پوشش داده شده با فیلم کربوکسی متیل سلولز و ارزیابی ویژگی‌های مکانیکی و الکتریکی آن

دوره 29، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 27-71

ولی عزیزی؛ رضا رضایی مکرم؛ محمود صوتی خیابانی؛ حامد همیشه‌کار؛ مهدی رحیمی


95. اثر فرایند سرخ کردن بر ویژگی‌های اکسیداتیو و حرارتی فرمولاسیون بهینه روغن کنجد و هسته انگور

دوره 30، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 27-38

10.22034/fr.2021.29955.1611

مریم خاکباز حشمتی؛ اکرم پزشکی؛ ناصر ناصری؛ مریم جعفرزاده مقدم


97. تاثیر عصاره های آبی و اتانولی دانه شنبلیله بر کیفیت فیله کپور معمولی تلقیح شده با استافیلوکوکوس اورئوس

دوره 29، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 29-43

منیره ارباب؛ ابراهیم علیزاده دوغیکلایی؛ محسن شهریاری مقدم


99. استخراج صمغ از گیاه بامیه (Okra) و بررسی ویژگی‌های فیزیکی- شیمیایی آن

دوره 28، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 31-43

مریم سکونی رواسان؛ نارملا آصفی