تعداد مقالات: 567
179. بررسی تاثیر سطوح مختلف نمک‌هایNaCl و KCl بر خواص مکانیکی و رئولوژیکی پنیر سفید ایرانی

دوره 26، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 191-205

حامد حیدری مقتدر؛ ابراهیم احمدی


198. تاثیر صمغ‌های زانتان و کربوکسی‌متیل سلولز بر ریز ساختار و ویژگی‌های بافتی، رنگ و میزان جذب روغن سویابرگر

دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 57-67

اسما بساطی؛ سید ابراهیم حسینی؛ عاطفه اصفهانی‌مهر


200. بررسی ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی، میکروبی و حسی کشک خشک شده با روش آفتابی و هوای داغ

دوره 28، شماره 1، بهار 1397، صفحه 59-72

یگانه عظیمی؛ محسن اسمعیلی؛ اصغر خسروشاهی اصل