نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب‌میوه بررسی ویژگی‌های رئولوژیکی و فیزیکی‌شیمیایی فرمولاسیون جدید آب میوه حاصل از ترکیب آلبالو و انگور قرمز غنی شده با فیبر رژیمی اینولین به عنوان محصولی پری‌بیوتیک [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 121-134]
 • آب هویج تولید آب هویج پروبیوتیک با استفاده از باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 183-191]
 • آرد برنج ارزیابی خواص کیفی کیک لایه ای بدون گلوتن تهیه شده از آرد برنج و نخودچی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 99-110]
 • آرد گندم رابطه ویژگی‎های رئولوژیکی آرد تعدادی از ارقام تجاری گندم‌های ایرانی با ویژگی‌های مکانیکی بیسکوئیت [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 23-35]
 • آرد نخودچی ارزیابی خواص کیفی کیک لایه ای بدون گلوتن تهیه شده از آرد برنج و نخودچی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 99-110]
 • آسکوربیک اسید تأثیر امواج فراصوت بر میزان استخراج آسکوربیک اسید از دانه رازیانه و توانایی عصاره آن در بهبود ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 59-71]
 • آفلاتوکسین M1 بررسی قابلیت Bifidobacterium bifidumدر جذب آفلاتوکسین M1 از ماست پروبیوتیک [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 149-162]
 • آلبالو بررسی ویژگی‌های رئولوژیکی و فیزیکی‌شیمیایی فرمولاسیون جدید آب میوه حاصل از ترکیب آلبالو و انگور قرمز غنی شده با فیبر رژیمی اینولین به عنوان محصولی پری‌بیوتیک [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 121-134]
 • آلودگی قارچی تأثیر عصاره بید و پوشش سلوفان بر کنترل عوامل‌ بیماری‌زا و ویژگی‌های کیفی میوه زردآلو طی انبارمانی [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 49-60]
 • آنالیز بافت ارزیابی خواص کیفی کیک لایه ای بدون گلوتن تهیه شده از آرد برنج و نخودچی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 99-110]
 • آنالیز پروفیل بافت ارزشیابی پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و بافتی سوسیس فرانکفورتر فرموله شده با گوشت ماهی سارم (Scomberoides commersonnianus) [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 47-64]
 • آنالیز حسی تأثیر صمغ زانتان و گوار بر شدت کریستالی و سردی بستنی رژیمی حاوی استویا و اینولین [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 73-84]
 • آنتی‎اکسیدان اثر اسانس چای سبز و لیموترش بر ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی، میکروبی و حسی کیک روغنی [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 125-137]
 • آنتی‌اکسیدان ارزیابی خواص آنتی‌میکروبی و آنتی‌اکسیدانی عصاره پوست سبز گردوی منطقه هزار‌ جریب در روغن سویای تصفیه شده [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 23-35]
 • آنتی‌اکسیدان طبیعی بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی عصاره گزنه بر خصوصیات کیفی روغن کلزا ومقایسه آن با ترت بوتیل هیدروکینون طی سرخ کردن عمیق [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 151-163]
 • آون بررسی تکنیک متناوب مایکروویو- هوای گرم بر خواص کیفی و تغذیه‌ای برگه‌های کیوی خشک شده [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 111-126]
 • آون هوای داغ مقایسه تأثیر روش‌های خشک‌کردن اسمزی، آون هوای داغ و مایکروویو بر ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی و حسی توت فرنگی [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 187-202]

ا

 • اثر کشندگی ارزیابی خواص آنتی‌میکروبی و آنتی‌اکسیدانی عصاره پوست سبز گردوی منطقه هزار‌ جریب در روغن سویای تصفیه شده [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 23-35]
 • اثر مهار کنندگی ارزیابی خواص آنتی‌میکروبی و آنتی‌اکسیدانی عصاره پوست سبز گردوی منطقه هزار‌ جریب در روغن سویای تصفیه شده [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 23-35]
 • ارزیابی بافت ویژگی‌های بیوشیمیایی، بافتی و ارزیابی حسی برگر ترکیبی گوشت قرمز و سوریمی ماهی کپور معمولی در طول دوره نگهداری در حالت انجماد (C۱۸º-) [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 37-58]
 • ارزیابی حسی ویژگی‌های بیوشیمیایی، بافتی و ارزیابی حسی برگر ترکیبی گوشت قرمز و سوریمی ماهی کپور معمولی در طول دوره نگهداری در حالت انجماد (C۱۸º-) [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 37-58]
 • ارزشیابی حسی ارزشیابی پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و بافتی سوسیس فرانکفورتر فرموله شده با گوشت ماهی سارم (Scomberoides commersonnianus) [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 47-64]
 • ارزش غذایی آنالیز و مقایسه ترکیبات مغذی و ارزش کالری فیله ماهی(Carangoides ferdau) تازه و فراوری شده [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 17-23]
 • ازگیل‌ژاپنی مطالعه ترکیبات شیمیایی ازگیل ژاپنی و استخراج پلی‌ساکارید آن به عنوان یک ترکیب ضد‌ اکسایشی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 171-181]
 • ازن اثر گاز ازن بربرخی ویژگی‌های شیمیایی و میکروبی ادویه‌ها دارچین، میخک و زنجبیل [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 145-157]
 • ایزوله پروتئین آب پنیر افزایش پایداری اکسایشی مغز گردو با استفاده از پوشش خوراکی ایزوله پروتئین آب پنیر [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 91-102]
 • اسانس چای سبز اثر اسانس چای سبز و لیموترش بر ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی، میکروبی و حسی کیک روغنی [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 125-137]
 • اسانس رزماری تأثیر فیلم فعال سلولز باکتریایی حاوی اسانس رزماری و نانوذرات اکسید روی بر ویژگی‌های شیمیایی، میکروبی و تغذیه‌ای دانه‌های انار آماده مصرف در طول نگهداری سرد [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 103-119]
 • اسانس سیر تولید و بررسی ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی و راندمان درون پوشانی نانو امولسیون‌ حاوی اسانس سیر [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 159-170]
 • اسانس کاکوتی بررسی تاثیر اسانس کاکوتی کوهی و عصاره متانولی پوست انار بر ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و ضدباکتریایی فیلم خوراکی کیتوزان [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 121-134]
 • اسانس لیموترش اثر اسانس چای سبز و لیموترش بر ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی، میکروبی و حسی کیک روغنی [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 125-137]
 • استخراج تأثیر امواج فراصوت بر میزان استخراج آسکوربیک اسید از دانه رازیانه و توانایی عصاره آن در بهبود ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 59-71]
 • استخراج با حلال تاثیر دامنه فراصوت پالسی و دما بر بازده، سینتیک و ترمودینامیک استخراج با حلال روغن هسته انگور (رقم سیاه سردشت) [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 41-50]
 • اسید آلی حفظ کیفیت قطعات برش‌خورده خرمالو با استفاده از اسیدهای آلی و 1-MCP [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 61-72]
 • اسید سیتریک مطالعه تأثیر نانورس و اسید سیتریک بر روی خواص فیزیکی و آنتی اکسیدانی فیلم فعال نشاسته – CMC حاوی عصاره آویشن [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 85-98]
 • اسیدلینولئیک کونژوگه تولید نانوامولسیون حاوی لینولئیک اسیدکونژوگه(CLA) به روش تشکیل خود به خودی و غنی‌سازی شیر کم‌چرب پاستوریزه با آن [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 135-145]
 • اکستنسوگراف اثرات افزودن نمک در حین مشروط کردن گندم بر خواص رئولوژیکی خمیر [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 37-46]
 • املاح معدنی مطالعه ترکیبات شیمیایی ازگیل ژاپنی و استخراج پلی‌ساکارید آن به عنوان یک ترکیب ضد‌ اکسایشی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 171-181]
 • امواج فراصوت با توان پایین بررسی کارایی روش یک مرحله‌ای و امواج فراصوت در تولید نانولیپوزوم‌های حاوی ویتامین C [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 103-119]
 • انار تأثیر فیلم فعال سلولز باکتریایی حاوی اسانس رزماری و نانوذرات اکسید روی بر ویژگی‌های شیمیایی، میکروبی و تغذیه‌ای دانه‌های انار آماده مصرف در طول نگهداری سرد [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 103-119]
 • انبارداری تاثیر چیتوزان و کلرید کلسیم بر روند تغییرات برخی ویژگی‌های کمی و کیفی میوه کنار در مدت نگهداری [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 163-173]
 • انبارمانی تأثیر عصاره بید و پوشش سلوفان بر کنترل عوامل‌ بیماری‌زا و ویژگی‌های کیفی میوه زردآلو طی انبارمانی [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 49-60]
 • انبارمانی تأثیر اسانس گیاه دارویی خوشاریزه (Echinophora platyloba) بر ویژگی‌های کمی و کیفی میوه دو رقم توت فرنگی درطول مدت انبارداری [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 87-102]
 • انتقال آب گرم بررسی عملکرد یک خشک‌کن خورشیدی اتوماتیک برای محصولات انگور، انجیر و آلو [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 91-102]
 • انجماد تاثیر شرایط انجماد و سرخ کردن نهایی بر ویژگی‌های فیزیکی ناگت مرغ [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 165-173]
 • اندازه قطرات تولید و بررسی ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی و راندمان درون پوشانی نانو امولسیون‌ حاوی اسانس سیر [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 159-170]
 • انرژی خورشیدی بررسی عملکرد یک خشک‌کن خورشیدی اتوماتیک برای محصولات انگور، انجیر و آلو [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 91-102]
 • انگور قرمز بررسی ویژگی‌های رئولوژیکی و فیزیکی‌شیمیایی فرمولاسیون جدید آب میوه حاصل از ترکیب آلبالو و انگور قرمز غنی شده با فیبر رژیمی اینولین به عنوان محصولی پری‌بیوتیک [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 121-134]
 • اینولین بررسی ویژگی‌های رئولوژیکی و فیزیکی‌شیمیایی فرمولاسیون جدید آب میوه حاصل از ترکیب آلبالو و انگور قرمز غنی شده با فیبر رژیمی اینولین به عنوان محصولی پری‌بیوتیک [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 121-134]
 • اینولین بررسی خواص بافتی وحسی خامه پری بیوتیک حاوی اینولین و پلی‌دکستروز با استفاده از روش سطح‌پاسخ [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 193-207]

ب

 • بار میکروبی تأثیر فیلم فعال سلولز باکتریایی حاوی اسانس رزماری و نانوذرات اکسید روی بر ویژگی‌های شیمیایی، میکروبی و تغذیه‌ای دانه‌های انار آماده مصرف در طول نگهداری سرد [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 103-119]
 • بار میکروبی اثر گاز ازن بربرخی ویژگی‌های شیمیایی و میکروبی ادویه‌ها دارچین، میخک و زنجبیل [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 145-157]
 • بازار پسندی حفظ کیفیت قطعات برش‌خورده خرمالو با استفاده از اسیدهای آلی و 1-MCP [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 61-72]
 • بازده تاثیر دامنه فراصوت پالسی و دما بر بازده، سینتیک و ترمودینامیک استخراج با حلال روغن هسته انگور (رقم سیاه سردشت) [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 41-50]
 • بازده تولید تأثیر شرایط خشک کردن پاششی بر ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی، عملکردی و بازده تولید پودر عصاره مالت [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 75-90]
 • بافت تأثیر رطوبت دانه ذرت و دمای فرآیند بر دانسیته، رنگ و بافت پاپ‌کورن تولیدی و ارائه مدل-های تجربی مربوطه [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 1-10]
 • باکتری پروبیوتیک بومی اثر میکروانکپسولاسیون بر زنده مانی باکتری پروبیوتیک بومی لاکتوباسیلوس پلانتاروم در شرایط شبیه سازی شده معده و روده [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 183-191]
 • باکتری‌های اسیدلاکتیک بررسی ویژگی‌های تکنولوژیکی ایزوله‌های لاکتوباسیل جدا شده از خمیرترش‌های سنتی برای تولید نان [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 13-22]
 • باگت ارزیابی ویژگی‌های کاربردی پوشش‌های برپایه آرد تولید شده از دو نان مسطح ایرانی و یک نان حجیم [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 37-48]
 • برگر ترکیبی ویژگی‌های بیوشیمیایی، بافتی و ارزیابی حسی برگر ترکیبی گوشت قرمز و سوریمی ماهی کپور معمولی در طول دوره نگهداری در حالت انجماد (C۱۸º-) [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 37-58]
 • برگه میوه بررسی عملکرد یک خشک‌کن خورشیدی اتوماتیک برای محصولات انگور، انجیر و آلو [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 91-102]
 • بستنی رژیمی تأثیر صمغ زانتان و گوار بر شدت کریستالی و سردی بستنی رژیمی حاوی استویا و اینولین [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 73-84]
 • بستنی سنتی زعفرانی اثر آنزیم ترا‌نس گلوتامیناز و صمغ لوبیای لوکا‌ست بر ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی و حسی بستنی سنتی زعفرانی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 13-26]
 • بسته‌بندی بررسی تاثیر اسانس کاکوتی کوهی و عصاره متانولی پوست انار بر ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و ضدباکتریایی فیلم خوراکی کیتوزان [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 121-134]
 • بیسکوئیت رابطه ویژگی‎های رئولوژیکی آرد تعدادی از ارقام تجاری گندم‌های ایرانی با ویژگی‌های مکانیکی بیسکوئیت [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 23-35]
 • بیفیدوباکتریوم بیفیدوم تأثیر موسیلاژ بامیه و صمغ گوار به عنوان جایگزین چربی بر زنده‌مانی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و برخی خواص کیفی ماست کم چرب [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 77-89]
 • بهبود بافت تأثیر صمغ فارسی و صمغ دانه بالنگو شیرازی بر ویژگی‌های بافتی ماست همزده کم‌چرب [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 171-181]

پ

 • پاپ‌کورن تأثیر رطوبت دانه ذرت و دمای فرآیند بر دانسیته، رنگ و بافت پاپ‌کورن تولیدی و ارائه مدل-های تجربی مربوطه [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 1-10]
 • پایداری اکسایشی افزایش پایداری اکسایشی مغز گردو با استفاده از پوشش خوراکی ایزوله پروتئین آب پنیر [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 91-102]
 • پایداری اکسیداتیو بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی عصاره گزنه بر خصوصیات کیفی روغن کلزا ومقایسه آن با ترت بوتیل هیدروکینون طی سرخ کردن عمیق [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 151-163]
 • پایدار‌کننده اثر نوع و غلظت پایدار‌کننده روی ویژگی‌های بافتی، فیزیکی شیمیایی و حسی پنیر لبنه لایت تولید شده به روش سپراتوری [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 11-22]
 • پاستوریزاسیون تولید نانوامولسیون حاوی لینولئیک اسیدکونژوگه(CLA) به روش تشکیل خود به خودی و غنی‌سازی شیر کم‌چرب پاستوریزه با آن [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 135-145]
 • پردازش تصویر تاثیر شرایط انجماد و سرخ کردن نهایی بر ویژگی‌های فیزیکی ناگت مرغ [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 165-173]
 • پرمیت شیر املاح دار و بدون املاح مقایسه‌ تاثیر غلظت‌های مختلف پرمیت شیر با و بدون املاح بر برخی ویژگی‌های کیفی کیک روغنی [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 103-113]
 • پروبیوتیک تولید آب هویج پروبیوتیک با استفاده از باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 183-191]
 • پس از برداشت تأثیر عصاره بید و پوشش سلوفان بر کنترل عوامل‌ بیماری‌زا و ویژگی‌های کیفی میوه زردآلو طی انبارمانی [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 49-60]
 • پس از برداشت تأثیر اسانس گیاه دارویی خوشاریزه (Echinophora platyloba) بر ویژگی‌های کمی و کیفی میوه دو رقم توت فرنگی درطول مدت انبارداری [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 87-102]
 • پلی اتیلن ترفتالات بررسی مهاجرت نرم کننده دی اتیل هگزیل آدیپات از بطری PET به محلول مدل آبلیمو به کمک روش میکرو استخراج مایع- مایع بهینه شده [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 159-170]
 • پلی‌دکستروز بررسی خواص بافتی وحسی خامه پری بیوتیک حاوی اینولین و پلی‌دکستروز با استفاده از روش سطح‌پاسخ [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 193-207]
 • پلی‌ساکارید مطالعه ترکیبات شیمیایی ازگیل ژاپنی و استخراج پلی‌ساکارید آن به عنوان یک ترکیب ضد‌ اکسایشی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 171-181]
 • پنیر لبنه لایت اثر نوع و غلظت پایدار‌کننده روی ویژگی‌های بافتی، فیزیکی شیمیایی و حسی پنیر لبنه لایت تولید شده به روش سپراتوری [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 11-22]
 • پودرعصاره مالت تأثیر شرایط خشک کردن پاششی بر ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی، عملکردی و بازده تولید پودر عصاره مالت [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 75-90]
 • پوست سبز گردو ارزیابی خواص آنتی‌میکروبی و آنتی‌اکسیدانی عصاره پوست سبز گردوی منطقه هزار‌ جریب در روغن سویای تصفیه شده [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 23-35]
 • پوشش خوراکی افزایش پایداری اکسایشی مغز گردو با استفاده از پوشش خوراکی ایزوله پروتئین آب پنیر [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 91-102]
 • پوشش دهی تاثیر پوشش‌دهی با کاراگینان و کربوکسی‌متیل‌سلولز در فرایند اسمز بر زمان خشک‌شدن و میزان بازجذب آب در سیب زرد لبنانی [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 63-74]
 • پوشش‌دهی ارزیابی ویژگی‌های کاربردی پوشش‌های برپایه آرد تولید شده از دو نان مسطح ایرانی و یک نان حجیم [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 37-48]

ت

 • تخم مرغ تاثیر صمغ گزانتان و عربی بر ویژگی‌های کیفی شیرینی نوقا [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 175-186]
 • ترانس گلوتامیناز اثر آنزیم ترا‌نس گلوتامیناز و صمغ لوبیای لوکا‌ست بر ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی و حسی بستنی سنتی زعفرانی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 13-26]
 • ترکیبات تقریبی ارزیابی تغییرات ترکیبات تقریبی میگوی Macrobrachium nipponenseدر فصل تولید مثل [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 115-124]
 • ترکیبات فلاونوئیدی ارزیابی میزان ترکیبات فنولی، فلاونوئیدی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره آبی و الکلی میوه نسترن وحشی (Rosa canina L.) شمال ایران [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 65-76]
 • تشخیص تشخیص تقلب نوع گوشت مصرفی در فراورده‌های گوشتی [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 73-86]
 • تقلب استفاده از روش گرماسنجی برای تعیین تقلب روغن زیتون فوق بکر با روغن کلزا به عنوان جایگزین روش کروماتوگرافی گازی [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 139-149]
 • تقلب تشخیص تقلب نوع گوشت مصرفی در فراورده‌های گوشتی [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 73-86]
 • توت‌ فرنگی مقایسه تأثیر روش‌های خشک‌کردن اسمزی، آون هوای داغ و مایکروویو بر ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی و حسی توت فرنگی [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 187-202]

ج

 • جمع کننده خورشیدی بررسی عملکرد یک خشک‌کن خورشیدی اتوماتیک برای محصولات انگور، انجیر و آلو [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 91-102]

چ

 • چیپس بررسی تولید چیپس سوریمی و چیپس ماهی به عنوان جایگزین اسنک‌های دارای ارزش تغذیه‌ای پایین [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 175-187]
 • چیتوزان تاثیر چیتوزان و کلرید کلسیم بر روند تغییرات برخی ویژگی‌های کمی و کیفی میوه کنار در مدت نگهداری [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 163-173]
 • چروکیدگی بررسی عملکرد یک خشک‌کن خورشیدی اتوماتیک برای محصولات انگور، انجیر و آلو [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 91-102]

ح

 • حلال خوراکی بررسی کارایی روش یک مرحله‌ای و امواج فراصوت در تولید نانولیپوزوم‌های حاوی ویتامین C [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 103-119]

خ

 • خاصیت آنتی اکسیدانی تولید و بررسی ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی و راندمان درون پوشانی نانو امولسیون‌ حاوی اسانس سیر [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 159-170]
 • خامه پری بیوتیک بررسی خواص بافتی وحسی خامه پری بیوتیک حاوی اینولین و پلی‌دکستروز با استفاده از روش سطح‌پاسخ [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 193-207]
 • خرمالو حفظ کیفیت قطعات برش‌خورده خرمالو با استفاده از اسیدهای آلی و 1-MCP [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 61-72]
 • خشک کردن بررسی تکنیک متناوب مایکروویو- هوای گرم بر خواص کیفی و تغذیه‌ای برگه‌های کیوی خشک شده [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 111-126]
 • خشک‌ کردن اسمزی مقایسه تأثیر روش‌های خشک‌کردن اسمزی، آون هوای داغ و مایکروویو بر ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی و حسی توت فرنگی [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 187-202]
 • خشک کردن پاششی تأثیر شرایط خشک کردن پاششی بر ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی، عملکردی و بازده تولید پودر عصاره مالت [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 75-90]
 • خشک کردن تکمیلی تاثیر پوشش‌دهی با کاراگینان و کربوکسی‌متیل‌سلولز در فرایند اسمز بر زمان خشک‌شدن و میزان بازجذب آب در سیب زرد لبنانی [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 63-74]
 • خشک‌کن بررسی عملکرد یک خشک‌کن خورشیدی اتوماتیک برای محصولات انگور، انجیر و آلو [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 91-102]
 • خصوصیات حسی بررسی تولید چیپس سوریمی و چیپس ماهی به عنوان جایگزین اسنک‌های دارای ارزش تغذیه‌ای پایین [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 175-187]
 • خصوصیات فیزیکوشیمیایی بررسی تولید چیپس سوریمی و چیپس ماهی به عنوان جایگزین اسنک‌های دارای ارزش تغذیه‌ای پایین [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 175-187]
 • خواص تغذیه‌ای بررسی تکنیک متناوب مایکروویو- هوای گرم بر خواص کیفی و تغذیه‌ای برگه‌های کیوی خشک شده [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 111-126]
 • خواص فیزیکی مطالعه تأثیر نانورس و اسید سیتریک بر روی خواص فیزیکی و آنتی اکسیدانی فیلم فعال نشاسته – CMC حاوی عصاره آویشن [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 85-98]
 • خواص فیزیکی بررسی خصوصیات فیزیکی و آنتی اکسیدانی فیلم فعال سلولز باکتریایی حاوی عصاره گیاه تشنه‌داری (Scrophularia striata) [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 51-62]
 • خواص فیزیکی‌شیمیایی بررسی خواص فیزیکی‌شیمیایی و عملکردی فیبرهای غذایی گندم، چغندرقند و سیب‌زمینی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 1-12]
 • خواص فیزیکی‌شیمیایی تأثیر شرایط خشک کردن پاششی بر ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی، عملکردی و بازده تولید پودر عصاره مالت [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 75-90]
 • خواص کیفی بررسی تکنیک متناوب مایکروویو- هوای گرم بر خواص کیفی و تغذیه‌ای برگه‌های کیوی خشک شده [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 111-126]

د

 • دی اتیل هگزیل آدیپات بررسی مهاجرت نرم کننده دی اتیل هگزیل آدیپات از بطری PET به محلول مدل آبلیمو به کمک روش میکرو استخراج مایع- مایع بهینه شده [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 159-170]
 • دارچین اثر گاز ازن بربرخی ویژگی‌های شیمیایی و میکروبی ادویه‌ها دارچین، میخک و زنجبیل [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 145-157]
 • دانسیته تأثیر رطوبت دانه ذرت و دمای فرآیند بر دانسیته، رنگ و بافت پاپ‌کورن تولیدی و ارائه مدل-های تجربی مربوطه [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 1-10]
 • دمای فرآیند تأثیر رطوبت دانه ذرت و دمای فرآیند بر دانسیته، رنگ و بافت پاپ‌کورن تولیدی و ارائه مدل-های تجربی مربوطه [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 1-10]

ر

 • رازیانه تأثیر امواج فراصوت بر میزان استخراج آسکوربیک اسید از دانه رازیانه و توانایی عصاره آن در بهبود ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 59-71]
 • ریزپوشانی اثر میکروانکپسولاسیون بر زنده مانی باکتری پروبیوتیک بومی لاکتوباسیلوس پلانتاروم در شرایط شبیه سازی شده معده و روده [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 183-191]
 • ریزساختار اثر دما و سرعت انجماد بر کیفیت و مورفولوژی کریستال‌های یخ در گوشت گوسفند [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 141-150]
 • رسیدگی جنسی ارزیابی تغییرات ترکیبات تقریبی میگوی Macrobrachium nipponenseدر فصل تولید مثل [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 115-124]
 • رطوبت ذرت تأثیر رطوبت دانه ذرت و دمای فرآیند بر دانسیته، رنگ و بافت پاپ‌کورن تولیدی و ارائه مدل-های تجربی مربوطه [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 1-10]
 • رفتار جریانی اثر روش تغلیظ بر ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی و رفتار جریانی کنسانتره نارنگی [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 1-12]
 • رقم پاروس تأثیر اسانس گیاه دارویی خوشاریزه (Echinophora platyloba) بر ویژگی‌های کمی و کیفی میوه دو رقم توت فرنگی درطول مدت انبارداری [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 87-102]
 • رقم کردستان تأثیر اسانس گیاه دارویی خوشاریزه (Echinophora platyloba) بر ویژگی‌های کمی و کیفی میوه دو رقم توت فرنگی درطول مدت انبارداری [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 87-102]
 • رکیبات فنولی ارزیابی میزان ترکیبات فنولی، فلاونوئیدی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره آبی و الکلی میوه نسترن وحشی (Rosa canina L.) شمال ایران [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 65-76]
 • رنگ ارزشیابی پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و بافتی سوسیس فرانکفورتر فرموله شده با گوشت ماهی سارم (Scomberoides commersonnianus) [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 47-64]
 • روش سطح پاسخ بررسی خواص بافتی وحسی خامه پری بیوتیک حاوی اینولین و پلی‌دکستروز با استفاده از روش سطح‌پاسخ [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 193-207]
 • روش یک مرحله‌ای بررسی کارایی روش یک مرحله‌ای و امواج فراصوت در تولید نانولیپوزوم‌های حاوی ویتامین C [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 103-119]
 • روش‌های فرآوری آنالیز و مقایسه ترکیبات مغذی و ارزش کالری فیله ماهی(Carangoides ferdau) تازه و فراوری شده [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 17-23]
 • روغن زیتون فوق بکر استفاده از روش گرماسنجی برای تعیین تقلب روغن زیتون فوق بکر با روغن کلزا به عنوان جایگزین روش کروماتوگرافی گازی [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 139-149]
 • روغن کلزا استفاده از روش گرماسنجی برای تعیین تقلب روغن زیتون فوق بکر با روغن کلزا به عنوان جایگزین روش کروماتوگرافی گازی [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 139-149]
 • روغن کلزا بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی عصاره گزنه بر خصوصیات کیفی روغن کلزا ومقایسه آن با ترت بوتیل هیدروکینون طی سرخ کردن عمیق [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 151-163]
 • رئولوژی اثر روش تغلیظ بر ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی و رفتار جریانی کنسانتره نارنگی [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 1-12]
 • رئولوژی بررسی ویژگی‌های رئولوژیکی و فیزیکی‌شیمیایی فرمولاسیون جدید آب میوه حاصل از ترکیب آلبالو و انگور قرمز غنی شده با فیبر رژیمی اینولین به عنوان محصولی پری‌بیوتیک [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 121-134]
 • رئولوژی بررسی خواص بافتی وحسی خامه پری بیوتیک حاوی اینولین و پلی‌دکستروز با استفاده از روش سطح‌پاسخ [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 193-207]

ز

 • زمان نگهداری تأثیر صمغ فارسی و صمغ دانه بالنگو شیرازی بر ویژگی‌های بافتی ماست همزده کم‌چرب [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 171-181]
 • زنجبیل اثر گاز ازن بربرخی ویژگی‌های شیمیایی و میکروبی ادویه‌ها دارچین، میخک و زنجبیل [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 145-157]

س

 • سیب زرد لبنانی تاثیر پوشش‌دهی با کاراگینان و کربوکسی‌متیل‌سلولز در فرایند اسمز بر زمان خشک‌شدن و میزان بازجذب آب در سیب زرد لبنانی [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 63-74]
 • سپراتور اثر نوع و غلظت پایدار‌کننده روی ویژگی‌های بافتی، فیزیکی شیمیایی و حسی پنیر لبنه لایت تولید شده به روش سپراتوری [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 11-22]
 • سرخ کردن عمیق بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی عصاره گزنه بر خصوصیات کیفی روغن کلزا ومقایسه آن با ترت بوتیل هیدروکینون طی سرخ کردن عمیق [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 151-163]
 • سرعت انجماد اثر دما و سرعت انجماد بر کیفیت و مورفولوژی کریستال‌های یخ در گوشت گوسفند [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 141-150]
 • سطح پاسخ تهیه و مطالعه ویژگی‌های وابسته به آب و نفوذپذیری ورقه‌های خوراکی بر پایه پوره کدومسمایی با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 25-39]
 • سلیاک ارزیابی خواص کیفی کیک لایه ای بدون گلوتن تهیه شده از آرد برنج و نخودچی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 99-110]
 • سینتیک تاثیر دامنه فراصوت پالسی و دما بر بازده، سینتیک و ترمودینامیک استخراج با حلال روغن هسته انگور (رقم سیاه سردشت) [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 41-50]
 • سینتیک خشک‌‌کردن بررسی سینتیک خشک‌شدن، ضریب نفوذ موثر و انرژی فعال‌سازی در فرآیند خشک‌‌کردن فندق با‌پوست [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 127-139]
 • سنگک ارزیابی ویژگی‌های کاربردی پوشش‌های برپایه آرد تولید شده از دو نان مسطح ایرانی و یک نان حجیم [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 37-48]
 • سوریمی ویژگی‌های بیوشیمیایی، بافتی و ارزیابی حسی برگر ترکیبی گوشت قرمز و سوریمی ماهی کپور معمولی در طول دوره نگهداری در حالت انجماد (C۱۸º-) [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 37-58]
 • سوریمی بررسی تولید چیپس سوریمی و چیپس ماهی به عنوان جایگزین اسنک‌های دارای ارزش تغذیه‌ای پایین [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 175-187]
 • سوسیس فرانکفورتر ارزشیابی پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و بافتی سوسیس فرانکفورتر فرموله شده با گوشت ماهی سارم (Scomberoides commersonnianus) [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 47-64]
 • سوکسله تأثیر امواج فراصوت بر میزان استخراج آسکوربیک اسید از دانه رازیانه و توانایی عصاره آن در بهبود ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 59-71]

ش

 • شاخص قهوه‌ای شدن بررسی اثر شرایط نگهداری بر قهوه‌ای شدن غیر آنزیمی در کنسانتره انگور سفید [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 151-158]
 • شدت کریستالی تأثیر صمغ زانتان و گوار بر شدت کریستالی و سردی بستنی رژیمی حاوی استویا و اینولین [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 73-84]
 • شیر کم‌چرب تولید نانوامولسیون حاوی لینولئیک اسیدکونژوگه(CLA) به روش تشکیل خود به خودی و غنی‌سازی شیر کم‌چرب پاستوریزه با آن [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 135-145]
 • شکم خالی اثر آماده‌سازی اولیه بر کیفیت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) طی نگهداری در یخچال [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 1-15]

ص

 • صمغ زانتان تأثیر صمغ زانتان و گوار بر شدت کریستالی و سردی بستنی رژیمی حاوی استویا و اینولین [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 73-84]
 • صمغ عربی تاثیر صمغ گزانتان و عربی بر ویژگی‌های کیفی شیرینی نوقا [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 175-186]
 • صمغ گزانتان تاثیر صمغ گزانتان و عربی بر ویژگی‌های کیفی شیرینی نوقا [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 175-186]
 • صمغ گوار تأثیر صمغ زانتان و گوار بر شدت کریستالی و سردی بستنی رژیمی حاوی استویا و اینولین [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 73-84]
 • صمغ گوار تأثیر موسیلاژ بامیه و صمغ گوار به عنوان جایگزین چربی بر زنده‌مانی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و برخی خواص کیفی ماست کم چرب [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 77-89]
 • صمغ لوبیای لوکاست اثر آنزیم ترا‌نس گلوتامیناز و صمغ لوبیای لوکا‌ست بر ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی و حسی بستنی سنتی زعفرانی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 13-26]
 • صمغ‌های بومی تأثیر صمغ فارسی و صمغ دانه بالنگو شیرازی بر ویژگی‌های بافتی ماست همزده کم‌چرب [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 171-181]

ض

 • ضدمیکروب اثر اسانس چای سبز و لیموترش بر ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی، میکروبی و حسی کیک روغنی [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 125-137]
 • ضریب انتشار بررسی مهاجرت نرم کننده دی اتیل هگزیل آدیپات از بطری PET به محلول مدل آبلیمو به کمک روش میکرو استخراج مایع- مایع بهینه شده [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 159-170]

ظ

 • ظرفیت بازجذب آب تاثیر پوشش‌دهی با کاراگینان و کربوکسی‌متیل‌سلولز در فرایند اسمز بر زمان خشک‌شدن و میزان بازجذب آب در سیب زرد لبنانی [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 63-74]

ع

 • عصاره ارزیابی میزان ترکیبات فنولی، فلاونوئیدی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره آبی و الکلی میوه نسترن وحشی (Rosa canina L.) شمال ایران [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 65-76]
 • عصاره آویشن مطالعه تأثیر نانورس و اسید سیتریک بر روی خواص فیزیکی و آنتی اکسیدانی فیلم فعال نشاسته – CMC حاوی عصاره آویشن [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 85-98]
 • عصاره پوست انار بررسی تاثیر اسانس کاکوتی کوهی و عصاره متانولی پوست انار بر ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و ضدباکتریایی فیلم خوراکی کیتوزان [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 121-134]
 • عصاره تشنه داری بررسی خصوصیات فیزیکی و آنتی اکسیدانی فیلم فعال سلولز باکتریایی حاوی عصاره گیاه تشنه‌داری (Scrophularia striata) [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 51-62]
 • عمر قفسه‌ای حفظ کیفیت قطعات برش‌خورده خرمالو با استفاده از اسیدهای آلی و 1-MCP [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 61-72]

ف

 • فارینوگراف اثرات افزودن نمک در حین مشروط کردن گندم بر خواص رئولوژیکی خمیر [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 37-46]
 • فاکتورهای رنگ سنجی تأثیر رطوبت دانه ذرت و دمای فرآیند بر دانسیته، رنگ و بافت پاپ‌کورن تولیدی و ارائه مدل-های تجربی مربوطه [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 1-10]
 • فیبر غذایی بررسی خواص فیزیکی‌شیمیایی و عملکردی فیبرهای غذایی گندم، چغندرقند و سیب‌زمینی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 1-12]
 • فراصوت تأثیر امواج فراصوت بر میزان استخراج آسکوربیک اسید از دانه رازیانه و توانایی عصاره آن در بهبود ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 59-71]
 • فراصوت تاثیر دامنه فراصوت پالسی و دما بر بازده، سینتیک و ترمودینامیک استخراج با حلال روغن هسته انگور (رقم سیاه سردشت) [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 41-50]
 • فرایند اسمز تاثیر پوشش‌دهی با کاراگینان و کربوکسی‌متیل‌سلولز در فرایند اسمز بر زمان خشک‌شدن و میزان بازجذب آب در سیب زرد لبنانی [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 63-74]
 • فصل تخمریزی ارزیابی تغییرات ترکیبات تقریبی میگوی Macrobrachium nipponenseدر فصل تولید مثل [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 115-124]
 • فعالیت آنتی‌اکسیدانی ارزیابی میزان ترکیبات فنولی، فلاونوئیدی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره آبی و الکلی میوه نسترن وحشی (Rosa canina L.) شمال ایران [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 65-76]
 • فعالیت ضداکسایش مطالعه ترکیبات شیمیایی ازگیل ژاپنی و استخراج پلی‌ساکارید آن به عنوان یک ترکیب ضد‌ اکسایشی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 171-181]
 • فیلم خوراکی بررسی تاثیر اسانس کاکوتی کوهی و عصاره متانولی پوست انار بر ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و ضدباکتریایی فیلم خوراکی کیتوزان [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 121-134]
 • فیلم سلولز باکتریایی بررسی خصوصیات فیزیکی و آنتی اکسیدانی فیلم فعال سلولز باکتریایی حاوی عصاره گیاه تشنه‌داری (Scrophularia striata) [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 51-62]
 • فیلم سلولز باکتریایی تأثیر فیلم فعال سلولز باکتریایی حاوی اسانس رزماری و نانوذرات اکسید روی بر ویژگی‌های شیمیایی، میکروبی و تغذیه‌ای دانه‌های انار آماده مصرف در طول نگهداری سرد [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 103-119]
 • فیلم نشاسته مطالعه تأثیر نانورس و اسید سیتریک بر روی خواص فیزیکی و آنتی اکسیدانی فیلم فعال نشاسته – CMC حاوی عصاره آویشن [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 85-98]
 • فیله اثر آماده‌سازی اولیه بر کیفیت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) طی نگهداری در یخچال [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 1-15]
 • فیله‌مرغ ارزیابی ویژگی‌های کاربردی پوشش‌های برپایه آرد تولید شده از دو نان مسطح ایرانی و یک نان حجیم [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 37-48]
 • فندق بررسی سینتیک خشک‌شدن، ضریب نفوذ موثر و انرژی فعال‌سازی در فرآیند خشک‌‌کردن فندق با‌پوست [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 127-139]

ق

 • قهوه‌ای شدن غیر آنزیمی بررسی اثر شرایط نگهداری بر قهوه‌ای شدن غیر آنزیمی در کنسانتره انگور سفید [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 151-158]

ک

 • کارایی درون‌پوشانی تولید و بررسی ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی و راندمان درون پوشانی نانو امولسیون‌ حاوی اسانس سیر [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 159-170]
 • کپور پرورشی (Cyprinus carpio)‌ اثر آماده‌سازی اولیه بر کیفیت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) طی نگهداری در یخچال [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 1-15]
 • کتیرا تهیه و مطالعه ویژگی‌های وابسته به آب و نفوذپذیری ورقه‌های خوراکی بر پایه پوره کدومسمایی با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 25-39]
 • کیتوزان بررسی تاثیر اسانس کاکوتی کوهی و عصاره متانولی پوست انار بر ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و ضدباکتریایی فیلم خوراکی کیتوزان [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 121-134]
 • کدومسمایی تهیه و مطالعه ویژگی‌های وابسته به آب و نفوذپذیری ورقه‌های خوراکی بر پایه پوره کدومسمایی با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 25-39]
 • کربوکسی‌متیل‌سلولز تهیه و مطالعه ویژگی‌های وابسته به آب و نفوذپذیری ورقه‌های خوراکی بر پایه پوره کدومسمایی با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 25-39]
 • کروماتوگرافی گازی استفاده از روش گرماسنجی برای تعیین تقلب روغن زیتون فوق بکر با روغن کلزا به عنوان جایگزین روش کروماتوگرافی گازی [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 139-149]
 • کف تاثیر صمغ گزانتان و عربی بر ویژگی‌های کیفی شیرینی نوقا [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 175-186]
 • کیفیت تاثیر چیتوزان و کلرید کلسیم بر روند تغییرات برخی ویژگی‌های کمی و کیفی میوه کنار در مدت نگهداری [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 163-173]
 • کیفیت میوه تأثیر اسانس گیاه دارویی خوشاریزه (Echinophora platyloba) بر ویژگی‌های کمی و کیفی میوه دو رقم توت فرنگی درطول مدت انبارداری [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 87-102]
 • کیک مقایسه‌ تاثیر غلظت‌های مختلف پرمیت شیر با و بدون املاح بر برخی ویژگی‌های کیفی کیک روغنی [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 103-113]
 • کیک بدون گلوتن ارزیابی خواص کیفی کیک لایه ای بدون گلوتن تهیه شده از آرد برنج و نخودچی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 99-110]
 • کیک روغنی اثر اسانس چای سبز و لیموترش بر ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی، میکروبی و حسی کیک روغنی [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 125-137]
 • کنسانتره اثر روش تغلیظ بر ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی و رفتار جریانی کنسانتره نارنگی [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 1-12]
 • کنسانتره انگور سفید بررسی اثر شرایط نگهداری بر قهوه‌ای شدن غیر آنزیمی در کنسانتره انگور سفید [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 151-158]
 • کیوی بررسی تکنیک متناوب مایکروویو- هوای گرم بر خواص کیفی و تغذیه‌ای برگه‌های کیوی خشک شده [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 111-126]

گ

 • گرماسنجی استفاده از روش گرماسنجی برای تعیین تقلب روغن زیتون فوق بکر با روغن کلزا به عنوان جایگزین روش کروماتوگرافی گازی [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 139-149]
 • گزنه بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی عصاره گزنه بر خصوصیات کیفی روغن کلزا ومقایسه آن با ترت بوتیل هیدروکینون طی سرخ کردن عمیق [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 151-163]
 • گندم اثرات افزودن نمک در حین مشروط کردن گندم بر خواص رئولوژیکی خمیر [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 37-46]
 • گوشت تشخیص تقلب نوع گوشت مصرفی در فراورده‌های گوشتی [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 73-86]
 • گوشت گوسفند اثر دما و سرعت انجماد بر کیفیت و مورفولوژی کریستال‌های یخ در گوشت گوسفند [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 141-150]
 • گونه تشخیص تقلب نوع گوشت مصرفی در فراورده‌های گوشتی [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 73-86]

ل

 • لاکتوباسیل‌ها بررسی ویژگی‌های تکنولوژیکی ایزوله‌های لاکتوباسیل جدا شده از خمیرترش‌های سنتی برای تولید نان [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 13-22]
 • لاکتوکوکوس لاکتیس تولید آب هویج پروبیوتیک با استفاده از باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 183-191]
 • لامیناسیون بررسی خصوصیات فیزیکی و آنتی اکسیدانی فیلم فعال سلولز باکتریایی حاوی عصاره گیاه تشنه‌داری (Scrophularia striata) [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 51-62]
 • لواش ارزیابی ویژگی‌های کاربردی پوشش‌های برپایه آرد تولید شده از دو نان مسطح ایرانی و یک نان حجیم [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 37-48]

م

 • ماست پروبیوتیک بررسی قابلیت Bifidobacterium bifidumدر جذب آفلاتوکسین M1 از ماست پروبیوتیک [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 149-162]
 • ماست کم چرب تأثیر موسیلاژ بامیه و صمغ گوار به عنوان جایگزین چربی بر زنده‌مانی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و برخی خواص کیفی ماست کم چرب [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 77-89]
 • مایکروویو بررسی تکنیک متناوب مایکروویو- هوای گرم بر خواص کیفی و تغذیه‌ای برگه‌های کیوی خشک شده [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 111-126]
 • مایکروویو مقایسه تأثیر روش‌های خشک‌کردن اسمزی، آون هوای داغ و مایکروویو بر ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی و حسی توت فرنگی [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 187-202]
 • مالتودکسترین تأثیر شرایط خشک کردن پاششی بر ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی، عملکردی و بازده تولید پودر عصاره مالت [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 75-90]
 • ماندگاری کیفیت تأثیر عصاره بید و پوشش سلوفان بر کنترل عوامل‌ بیماری‌زا و ویژگی‌های کیفی میوه زردآلو طی انبارمانی [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 49-60]
 • ماهی Carangoides ferdau آنالیز و مقایسه ترکیبات مغذی و ارزش کالری فیله ماهی(Carangoides ferdau) تازه و فراوری شده [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 17-23]
 • ماهی سارم ارزشیابی پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و بافتی سوسیس فرانکفورتر فرموله شده با گوشت ماهی سارم (Scomberoides commersonnianus) [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 47-64]
 • ماهی سارم بررسی تولید چیپس سوریمی و چیپس ماهی به عنوان جایگزین اسنک‌های دارای ارزش تغذیه‌ای پایین [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 175-187]
 • ماهی کامل اثر آماده‌سازی اولیه بر کیفیت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) طی نگهداری در یخچال [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 1-15]
 • محیط شبیه سازی شده معده و روده اثر میکروانکپسولاسیون بر زنده مانی باکتری پروبیوتیک بومی لاکتوباسیلوس پلانتاروم در شرایط شبیه سازی شده معده و روده [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 183-191]
 • محلول مدل آبلیمو بررسی مهاجرت نرم کننده دی اتیل هگزیل آدیپات از بطری PET به محلول مدل آبلیمو به کمک روش میکرو استخراج مایع- مایع بهینه شده [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 159-170]
 • میخک اثر گاز ازن بربرخی ویژگی‌های شیمیایی و میکروبی ادویه‌ها دارچین، میخک و زنجبیل [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 145-157]
 • مدل‌سازی بررسی سینتیک خشک‌شدن، ضریب نفوذ موثر و انرژی فعال‌سازی در فرآیند خشک‌‌کردن فندق با‌پوست [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 127-139]
 • مدول یانگ تاثیر شرایط انجماد و سرخ کردن نهایی بر ویژگی‌های فیزیکی ناگت مرغ [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 165-173]
 • مشروط کردن اثرات افزودن نمک در حین مشروط کردن گندم بر خواص رئولوژیکی خمیر [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 37-46]
 • مغز گردو افزایش پایداری اکسایشی مغز گردو با استفاده از پوشش خوراکی ایزوله پروتئین آب پنیر [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 91-102]
 • میکروسکوپ الکترونیSEM اثر میکروانکپسولاسیون بر زنده مانی باکتری پروبیوتیک بومی لاکتوباسیلوس پلانتاروم در شرایط شبیه سازی شده معده و روده [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 183-191]
 • مهاجرت بررسی مهاجرت نرم کننده دی اتیل هگزیل آدیپات از بطری PET به محلول مدل آبلیمو به کمک روش میکرو استخراج مایع- مایع بهینه شده [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 159-170]
 • مهار هیدروژن پراکسید تأثیر امواج فراصوت بر میزان استخراج آسکوربیک اسید از دانه رازیانه و توانایی عصاره آن در بهبود ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 59-71]
 • مورفولوژی کریستال یخ اثر دما و سرعت انجماد بر کیفیت و مورفولوژی کریستال‌های یخ در گوشت گوسفند [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 141-150]
 • موسیلاژ بامیه تأثیر موسیلاژ بامیه و صمغ گوار به عنوان جایگزین چربی بر زنده‌مانی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و برخی خواص کیفی ماست کم چرب [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 77-89]
 • میوه کنار تاثیر چیتوزان و کلرید کلسیم بر روند تغییرات برخی ویژگی‌های کمی و کیفی میوه کنار در مدت نگهداری [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 163-173]

ن

 • نارنگی اثر روش تغلیظ بر ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی و رفتار جریانی کنسانتره نارنگی [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 1-12]
 • ناگت مرغ تاثیر شرایط انجماد و سرخ کردن نهایی بر ویژگی‌های فیزیکی ناگت مرغ [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 165-173]
 • نان بررسی ویژگی‌های تکنولوژیکی ایزوله‌های لاکتوباسیل جدا شده از خمیرترش‌های سنتی برای تولید نان [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 13-22]
 • نانوامولسیون تولید نانوامولسیون حاوی لینولئیک اسیدکونژوگه(CLA) به روش تشکیل خود به خودی و غنی‌سازی شیر کم‌چرب پاستوریزه با آن [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 135-145]
 • نانو‌امولسیون تولید و بررسی ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی و راندمان درون پوشانی نانو امولسیون‌ حاوی اسانس سیر [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 159-170]
 • نانوذرات ZnO تأثیر فیلم فعال سلولز باکتریایی حاوی اسانس رزماری و نانوذرات اکسید روی بر ویژگی‌های شیمیایی، میکروبی و تغذیه‌ای دانه‌های انار آماده مصرف در طول نگهداری سرد [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 103-119]
 • نانورس مطالعه تأثیر نانورس و اسید سیتریک بر روی خواص فیزیکی و آنتی اکسیدانی فیلم فعال نشاسته – CMC حاوی عصاره آویشن [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 85-98]
 • نانولیپوزوم بررسی کارایی روش یک مرحله‌ای و امواج فراصوت در تولید نانولیپوزوم‌های حاوی ویتامین C [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 103-119]
 • نسبت پواسون تاثیر شرایط انجماد و سرخ کردن نهایی بر ویژگی‌های فیزیکی ناگت مرغ [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 165-173]
 • نسترن وحشی ارزیابی میزان ترکیبات فنولی، فلاونوئیدی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره آبی و الکلی میوه نسترن وحشی (Rosa canina L.) شمال ایران [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 65-76]
 • نگهداری بررسی اثر شرایط نگهداری بر قهوه‌ای شدن غیر آنزیمی در کنسانتره انگور سفید [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 151-158]
 • نگهداری اثر آماده‌سازی اولیه بر کیفیت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) طی نگهداری در یخچال [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 1-15]
 • نگه‌داری به‌صورت منجمد ویژگی‌های بیوشیمیایی، بافتی و ارزیابی حسی برگر ترکیبی گوشت قرمز و سوریمی ماهی کپور معمولی در طول دوره نگهداری در حالت انجماد (C۱۸º-) [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 37-58]
 • نوقا تاثیر صمغ گزانتان و عربی بر ویژگی‌های کیفی شیرینی نوقا [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 175-186]

و

 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز مرکب تشخیص تقلب نوع گوشت مصرفی در فراورده‌های گوشتی [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 73-86]
 • ویتامین C بررسی کارایی روش یک مرحله‌ای و امواج فراصوت در تولید نانولیپوزوم‌های حاوی ویتامین C [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 103-119]
 • ویتامین ث اثر روش تغلیظ بر ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی و رفتار جریانی کنسانتره نارنگی [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 1-12]
 • ورقه خوراکی تهیه و مطالعه ویژگی‌های وابسته به آب و نفوذپذیری ورقه‌های خوراکی بر پایه پوره کدومسمایی با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 25-39]
 • ویژگی‌های بیوشیمیایی ویژگی‌های بیوشیمیایی، بافتی و ارزیابی حسی برگر ترکیبی گوشت قرمز و سوریمی ماهی کپور معمولی در طول دوره نگهداری در حالت انجماد (C۱۸º-) [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 37-58]
 • ویژگی‌های تکنولوژیکی بررسی ویژگی‌های تکنولوژیکی ایزوله‌های لاکتوباسیل جدا شده از خمیرترش‌های سنتی برای تولید نان [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 13-22]
 • ویژگی‌های ریزساختاری ارزیابی ویژگی‌های کاربردی پوشش‌های برپایه آرد تولید شده از دو نان مسطح ایرانی و یک نان حجیم [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 37-48]
 • ویژگی‌های رئولوژیکی رابطه ویژگی‎های رئولوژیکی آرد تعدادی از ارقام تجاری گندم‌های ایرانی با ویژگی‌های مکانیکی بیسکوئیت [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 23-35]
 • ویژگی‌های عملکردی بررسی خواص فیزیکی‌شیمیایی و عملکردی فیبرهای غذایی گندم، چغندرقند و سیب‌زمینی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 1-12]
 • ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی بررسی ویژگی‌های رئولوژیکی و فیزیکی‌شیمیایی فرمولاسیون جدید آب میوه حاصل از ترکیب آلبالو و انگور قرمز غنی شده با فیبر رژیمی اینولین به عنوان محصولی پری‌بیوتیک [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 121-134]
 • ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی مقایسه تأثیر روش‌های خشک‌کردن اسمزی، آون هوای داغ و مایکروویو بر ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی و حسی توت فرنگی [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 187-202]
 • ویژگی‌های مکانیکی رابطه ویژگی‎های رئولوژیکی آرد تعدادی از ارقام تجاری گندم‌های ایرانی با ویژگی‌های مکانیکی بیسکوئیت [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 23-35]

ه

 • هیدروکسی متیل فورفورال بررسی اثر شرایط نگهداری بر قهوه‌ای شدن غیر آنزیمی در کنسانتره انگور سفید [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 151-158]
 • هیدروکلوئید تأثیر صمغ فارسی و صمغ دانه بالنگو شیرازی بر ویژگی‌های بافتی ماست همزده کم‌چرب [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 171-181]
 • هیدرولیز لاکتوز مقایسه‌ تاثیر غلظت‌های مختلف پرمیت شیر با و بدون املاح بر برخی ویژگی‌های کیفی کیک روغنی [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 103-113]
 • هسته انگور تاثیر دامنه فراصوت پالسی و دما بر بازده، سینتیک و ترمودینامیک استخراج با حلال روغن هسته انگور (رقم سیاه سردشت) [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 41-50]